1. تماس

  کتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلی جلد 1 قسمت اول

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات نیاز دانش تالیف جورج توماس
 2. تماس

  کتاب نکات درسی و تست مبانی جبر خطی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف محمدعلی رضوانی
 3. تماس

  کتاب نکات درسی و تست مبانی جبر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف سید احمد فقیهی
 4. تماس

  کتاب جامع مبانی احتمال به زبان ساده

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف امیر ایمن پور
 5. تماس

  کتاب سری قورت بده مبانی احتمال

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 736 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف امیر ایمن پور
 6. تماس

  کتاب درس و تست ریاضی عمومی 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رضا شکرزاد
 7. تماس

  کتاب نکته و تست ریاضی عمومی 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رضا شکرزاد
 8. تماس

  کتاب درسی آمارمهندسی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف امیر ایمن پور
 9. تماس

  کتاب سری قورت بده آمار مهندسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف امیر ایمن پور
 10. تماس

  کتاب نکات درسی و تست ریاضیات مهندسی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 11. تماس

  کتاب نکات درسی و تست ریاضیات کاربردی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید ناصحی فر
 12. تماس

  کتاب بانک تست معادلات دیفرانسیل

  7,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف اسماعیل یوسفی
 13. تماس

  کتاب نکات درسی و تست محاسبات عددی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 14. تماس

  کتاب نکات درسی و تست ریاضی عمومی 2

  27,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 15. تماس

  کتاب نکات درسی و تست ریاضی عمومی 1

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 16. تماس

  کتاب درس و تست ریاضیات گسسته

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات گسترش علوم پایه تالیف مسعود نیکوکار
 17. تماس

  کتاب درسی محاسبات عددی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات گسترش علوم پایه تالیف مسعود نیکوکار
 18. تماس

  کتاب نکته و تست مباحث آمار توصیفی و استنباطی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ساد تالیف جواد خلعتبری
 19. تماس

  کتاب درس و تست معادلات دیفرانسیل

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات ماهیار تالیف مسعود مهدیان
 20. تماس

  کتاب درس و تست ریاضیات عمومی 1

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 614 انتشارات سیمای دانش تالیف مسعود مهدیان
 21. تماس

  کتاب درس و تست ریاضیات عمومی 2

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات سیمای دانش تالیف مسعود مهدیان
 22. تماس

  کتاب نکات درسی و تست آمار کاربردی1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف اکبر عالم تبریز
 23. تماس

  کتاب نکات درسی و تست آمار توصیفی و استنباطی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف نصرالله فرجی
 24. تماس

  کتاب معادلات ديفرانسيل معمولی - فنی،مهندسی و علوم پايه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نیاز دانش تالیف غلامرضا کرمعلی
 25. تماس

  کتاب نخستين درس در جبر مجرد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات علمی و فنی تالیف جان فرالی
 26. تماس

  کتاب مقدمه ای بر تحليل رگرسيون خطی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات دانشگاه کردستان تالیف داگلاس مونتگمری
 27. تماس

  کتاب جبر خطی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 28. تماس

  کتاب درس و کنکورآمار واحتمالات

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 29. تماس

  کتاب درس وکنکور ریاضی عمومی 1

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 30. تماس

  کتاب ریاضیات کاربردی - قابل استفاده دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته وناپیوسته

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 31. تماس

  کتاب ریاضیات علم کامپیوتر 2

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 32. تماس

  کتاب ریاضیات علم کامپیوتر 1

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 33. تماس

  کتاب ریاضیات پیش دانشگاهی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
 34. تماس

  کتاب ریاضی عمومی 2 و توابع فوریه

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات علوم رایانه تالیف ابوالفضل اکرا طالشیان
 35. تماس

  کتاب ریاضی عمومی 2

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات علوم رایانه تالیف احمد حسن پور
 36. تماس

  کتاب ریاضی عمومی 1

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات علوم رایانه تالیف احمد حسن پور
 37. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات علوم رایانه تالیف هوشنگ صابری مقدم
 38. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات علوم رایانه تالیف احمد حسن پور
 39. تماس

  کتاب رهیافت حل مساله در طراحی الگوریتم ها

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات علوم رایانه تالیف نجمه سعید
 40. تماس

  کتاب رهیافت حل مساله در آنالیز عددی پیشرفته

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات علوم رایانه تالیف جواد وحیدی
  0