1. تماس

  کتاب اصول اقلیدس سیزده مقاله

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تامس ال. هيث
 2. تماس

  کتاب آمار در بازرگانی - مجموعه كتابهای شوم

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لنرد جی. كازمی یر
 3. تماس

  کتاب هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ماروين جی گرينبرگ
 4. تماس

  کتاب آمار ریاضی و كاربردهای آن

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 793 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان فروند
 5. تماس

  کتاب فرایندهای تصادفی

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف شلدون م. راس
 6. تماس

  کتاب نخستین درس در توپولوژی جبری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بنوی كومار لاهيری
 7. تماس

  کتاب نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی با مقدمه ای بر ریاضیات مالی

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كای لای چانگ
 8. تماس

  کتاب آشنایی با تحقیق در عملیات

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف حمدی طه
 9. تماس

  کتاب ساختارهای جبری

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سی. اف. گاردنر
 10. تماس

  کتاب مساله های مسابقات ریاضی دانشجویی كشور

  13,500تومان

  12,150 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بامداد رضا ياحقی
 11. تماس

  کتاب متغیرهای مختلط و كاربردهای آن

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 547 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جيمزوارد براون
 12. تماس

  کتاب اصول اقلیدس سیزده مقاله

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تامس ال. هيث
 13. تماس

  کتاب مسایل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریكا - جلد سوم

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف چالز ت. سالكيند
 14. تماس

  کتاب نظریه اعداد متن درسی و منبعی از مسائل

  13,000تومان

  11,700 تومان

  تعداد صفحه 553 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اندرو ادلر
 15. تماس

  کتاب ریاضیات انتخاب یا چگونه بدون شمارش بشماریم

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ايوان نيون
 16. تماس

  کتاب تبدیلهای هندسی - جلد سوم

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ای. ام. ياگلم
 17. تماس

  کتاب تبدیلهای هندسی - جلد دوم

  10,000تومان

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ای. ام. ياگلم
 18. تماس

  کتاب آشنایی با آنالیز عددی

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 798 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كندال اي. اتكينسن
 19. تماس

  کتاب كاربردهای بینهایت

  10,500تومان

  9,450 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ليو زيپين
 20. تماس

  کتاب معماهای ابوالهول و دیگر داستانهای معماآمیز ریاضی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مارتين گاردنر
 21. تماس

  کتاب ابتكارهایی در ریاضیات

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راس هانسبرگر
 22. تماس

  کتاب مسایل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریكا - جلد اول

  4,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف چارلز ت. سالكيند
 23. تماس

  کتاب تبدیلهای هندسی - جلد اول

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ای. ام. ياگلم
 24. تماس

  کتاب المپیادهای ریاضی بین المللی - جلد دوم

  1,700تومان

  1,530 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مری كلمكين
 25. تماس

  کتاب تابع گاما

  1,000تومان

  900 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اميل آرتين
 26. تماس

  کتاب مسایل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریكا - جلد چهارم

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف گاگليون
 27. تماس

  کتاب كسرهای مسلسل

  2,800تومان

  2,520 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كارل د. اولدز
 28. تماس

  کتاب دانستنیهای اعداد بزرگ

  2,000تومان

  1,800 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف فيليپ ج. ديويس
 29. تماس

  کتاب مسایل مسابقه های ریاضی دبیرستانی آمریكا - جلد دوم

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف چارلز ت. سالكيند
 30. تماس

  کتاب نابرابریهای هندسی

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نيكولاس د. كازارينوف
 31. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال چیست؟

  6,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف و. و. سوير
 32. تماس

  کتاب گزیده هایی از نظریه اعداد

  100تومان

  90 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اويستن اور
 33. تماس

  کتاب نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی

  3,200تومان

  2,880 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كای لای چانک
 34. تماس

  کتاب اعداد: گویا و گنگ

  3,500تومان

  3,150 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ايوان نيون
 35. تماس

  کتاب المپیادهای ریاضی بین المللی - جلد اول

  1,800تومان

  1,620 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سموئل گرايتزر
 36. تماس

  کتاب آشنایی با رمزگشایی به روش ریاضی

  1,800تومان

  1,620 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آبراهام سينكوف
 37. تماس

  کتاب نخستین مفاهیم توپولوژی

  1,700 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف نورمن استينراد
 38. تماس

  کتاب نقش ریاضیات در علوم

  1,700تومان

  1,530 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ال. باودن
 39. تماس

  کتاب گراف و كاربردهای آن

  2,000تومان

  1,800 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ايستين ار
 40. تماس

  کتاب از فیثاغورس تا اینشتین

  1,700تومان

  1,530 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كورت اوتو فريدريشس
  0