1. تماس

  کتاب آمار ناپارامتری كاربردی

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 622 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيد متقدی هاشمی‌پرست
 2. تماس

  کتاب آنالیز عددی مقدماتی به شیوه الگوریتمی

  3,200تومان

  2,880 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كارل دوبور
 3. تماس

  کتاب آشنایی با اقتصادسنجی

  6,200تومان

  5,580 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اسكار لانگه
 4. تماس

  کتاب جبر ماتریسها برای علوم زیستی و كاربردهای آماری آن

  1,500تومان

  1,350 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف س. سيرل
 5. تماس

  کتاب اصول آماری در طرح آزمایشها - جلد اول

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ب. واينر
 6. تماس

  کتاب فرمولهای ریاضی

  4,500تومان

  4,050 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف گ.گ.تسيپكين
 7. تماس

  کتاب نظریه مجموعه ها و كاربردهای آن

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ويو فنگ‌لين
 8. تماس

  کتاب آموزش تدریس ریاضیات دبیرستانی

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان ر.كولب
 9. تماس

  کتاب اعداد مختلط و هندسه

  1,700تومان

  1,530 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ليانگ شين هان
 10. تماس

  کتاب آشنایی با نظریه گروهها

  1,800تومان

  1,620 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف والتر لدرمن
 11. تماس

  کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمد حسين افقهی
 12. تماس

  کتاب روشهای آنالیز حقیقی

  8,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد گولدبرگ
 13. تماس

  کتاب اصول آماری در طرح آزمایشها - جلد دوم

  2,700تومان

  2,430 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ب. واينر
 14. تماس

  کتاب نظریه آمار - جلد دوم

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف برنارد و. ليندگرن
 15. تماس

  کتاب هندسه دیفرانسیل مقدماتی

  13,300تومان

  11,970 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بارت اونيل
 16. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راس فينی
 17. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد دوم

  25,500تومان

  22,950 تومان

  تعداد صفحه 421 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راس فينی
 18. تماس

  کتاب 2000 مساله حل شده در ریاضیات گسسته

  3,400تومان

  3,060 تومان

  تعداد صفحه 594 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مارک لارس ليپسن
 19. تماس

  کتاب گزیده ای از مقاله های ریاضی

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عليرضا مدقالچی
 20. تماس

  کتاب فرآیندهای تصادفی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 852 انتشارات نص تالیف آتاناسیوس پاپولیس
 21. تماس

  کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها ۲

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 740 انتشارات نص تالیف تومای . اچ کورمن
 22. تماس

  کتاب ریاضی فراگیر ۱

  1,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نص تالیف احمد مجلسی
 23. تماس

  کتاب ریاضیات پیشرفته

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات نص تالیف مری اشپیگجل
 24. تماس

  کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها ۱

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات نص تالیف تومای . اچ کورمن
 25. تماس

  کتاب حسابان توماس جلد ۱ قسمت ۲

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات نص تالیف محمود دیانی
 26. تماس

  کتاب حسابان توماس جلد 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات نص تالیف محمود دیانی
 27. تماس

  کتاب حسابان توماس جلد 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات نص تالیف محمود دیانی
 28. تماس

  کتاب راهنما و حل المسائل آمار و احتمال مقدماتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات نقش سیمرغ تألیف محمد حسین محسنیان
 29. تماس
 30. تماس

  کتاب راهنمای متغیرهای مختلط و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات سها دانش تألیف محمد یعقوبی فر
 31. تماس

  کتاب تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات غزل تألیف علی حق پرست
  0