1. تماس

  کتاب آنالیز حقیقی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف محمد حسین فاروقی
 2. تماس

  کتاب تاریخچه ریاضیات

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 3. تماس

  کتاب کاربردهای برنامه ریزی خطی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغرپور
 4. تماس

  کتاب زمینه های غالب در جغرافیای انسانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 419 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه بهفروز
 5. تماس

  کتاب روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کریم منصورفر
 6. تماس

  کتاب راهنمای گام به گام مدل سازی معادله ساختاری با نرم افزارAMOS Graphic

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید موحد محمدی
 7. تماس

  کتاب ریاضی برای دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا علیزاده
 8. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلیل راشد محصل
 9. تماس

  کتاب ریاضیات برای جی.آی.اس GIS

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ولفگانگ کاینس
 10. تماس

  کتاب دوره مختصر منطق صوری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد خوانساری
 11. تماس

  کتاب درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانکن کرامر
 12. تماس

  کتاب حل مسائل آنالیز حقیقی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اچ.ال. رویدن
 13. تماس

  کتاب جبر 3 - مدول و نمایشگاه گروه

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 14. تماس

  کتاب جبر 2 - حلقه میدان و نظریه گالو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 15. تماس

  کتاب جبر 1 - گروه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا درفشه
 16. تماس

  کتاب برنامه ریزی غیرخطی در تحقیق در عملیات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغر پور
 17. تماس

  کتاب برنامه ریزی ریاضی فازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی ترابی
 18. تماس

  کتاب آنالیز ریاضی حقیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات دانشگاه تهران تالیف چارلز چاپمن پاگ
 19. تماس

  کتاب آمار و احتمال - برای رشته های اقتصاد و مدیریت

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن مهرآرا
 20. تماس

  کتاب آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری جلد 1 توصیف آماری به همراه SPSS

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جواد پور کریمی تالیف جواد پور کریمی
 21. تماس

  کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هوشنگ نایبی
 22. تماس

  کتاب اصول و روشهای آمار

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مرتضی نصفت
 23. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ریاضی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مهرگان قلم تألیف ساره علی نیا
 24. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال - توابع چند متغیره

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مرتضی اسکندری
 25. تماس

  کتاب فضای برداری خطی کاربردهای مقدماتی آن

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مرتضی اسکندری
 26. تماس

  کتاب محاسبات عددی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات رواق مهر تألیف دکتر اصغر کرایه چیان
 27. تماس

  کتاب مبانی آنالیز عددی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات موج چهارم تالیف حسین امینی خواه
 28. تماس

  کتاب تکاپویی در حسابان 1

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه یزد تالیف حسين خورشيدی
 29. تماس

  کتاب آنالیز عددی 2

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات پوران پژوهش تالیف مجید امیر فخریان
 30. تماس

  کتاب آزمونهای جامع دکتری ریاضی - محض و کاربردی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات پوران پژوهش تالیف سید احمد فقیهی
 31. تماس

  کتاب اصول آنالیز حقیقی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات پوران پژوهش تالیف ک.د.الیپرانتیس
 32. تماس

  کتاب راهنمای حل مسائل اصول آنالیز حقیقی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 469 انتشارات پوران پژوهش تالیف ک.د.الیپرانتیس
 33. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال توابع یک مغیره

  9,300 تومان

  تعداد صفحه 486 انتشارات پوران پژوهش تالیف ايساک مارون
 34. تماس

  کتاب ریاضی فیزیک 1 و 2

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف حسین بیانی
 35. تماس

  کتاب ریاضی عمومی 2

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 36. تماس

  کتاب ریاضی عمومی 1

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 730 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 37. تماس

  کتاب ریاضی مهندسی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات پوران پژوهش تالیف فرزین حاجی جمشیدی
 38. تماس

  کتاب ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 39. تماس

  کتاب ریاضی عمومی 2

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 774 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید انصاری
 40. تماس

  کتاب ریاضی عمومی 1

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 887 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید انصاری
  0