1. تماس

  کتاب اخلاق محتشمی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه تهران تالیف خواجه نصیرالدین طوسی
 2. تماس

  کتاب احزاب سیاسی و خط مشی های اقتصادی - اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحمید شمس
 3. تماس

  کتاب اتروسک تمدن شگفت انگیز

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد فدوی
 4. تماس

  کتاب شعر یادت نره

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معیار تالیف
 5. تماس

  کتاب راهنمای مدل کسب و کار

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف الیور گاسمن - کارولین فرانکین بوگر - میکائیل سیک ترجمه دکتر مرتضی اکبری
 6. تماس

  کتاب خوانش اشعار انقلاب 25 ژانویه مصر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی باقر طاهری نیا - دکتر علی افضلی - بیان قمری
 7. تماس

  کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن، بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر قهرمان عبدلی
 8. تماس

  کتاب شیوه ترجمه ادبی مبتنی بر ترجمه نمایشنامه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر عدنان طهماسبی - وحید صمدی
 9. تماس

  کتاب گیسوی سخن

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی اکبر کیوانفر
 10. تماس

  کتاب فنون مذاکره و میانجیگری در مدیریت منابع طبیعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف آنتونیا انگل - بندیکت کورف ترجمه مهدی قربانی و همکاران
 11. تماس

  کتاب سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای با استفاده از Erdas Imagine

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مصطفی خبازی - صفیه طیبی
 12. تماس

  کتاب کودک و طبیعت، درسنامه مدرسه طبیعت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف پیتر کان - استفن کلرت ترجمه عبدالحسین وهابزاده - آرش حسینیان
 13. تماس

  کتاب اصول برگزاری کارگاه های آموزشی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف پائولا جورده بلوم ترجمه عطیه فلاح شهیدی
 14. تماس

  کتاب شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر محمد ذاکری - دکتر اسماعیل اسدی
 15. تماس

  کتاب تحول دانش و دانش آفرینی در سازمان، حرکت به سوی دانشگاه دانش آفرین

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف فریبا عدلی
 16. تماس

  کتاب الوجیز فی تاریخ الادب العربی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ابوالفضل رضایی - دکتر علی ضیغمی
 17. تماس

  کتاب فرایندهای تصادفی کاربردی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ماریو لفبری ترجمه شقایق کردنوری - حمیدرضا مصطفایی
 18. تماس

  کتاب رویکردی کاربردی به پیاده سازی نظام ساماندهی 5s در محیط کار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف فرشاد محبی - شهرام مولوی بیستونی
 19. تماس

  کتاب کارتوگرافی و فیزیوگرافی در مطالعات منابع طبیعی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف سید زین العابدین حسینی - محمدعلی صارمی نایینی - مهدی تازه
 20. تماس

  کتاب سلطانیه، ظهور و سقوط یک پایتخت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر همایون رضوان قهفرخی - دکتر حسن کریمیان
 21. تماس

  کتاب مجموعه تاریخ ایران و عثمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۸ انتشارات طهوری تالیف درویش پاشا
 22. تماس

  کتاب سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۶ انتشارات امیر کبیر تالیف حمید کاویانی پویا
 23. تماس

  کتاب زندقه در اوایل دوره عباسی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۱۰ انتشارات الست فردا تالیف احمد طاهری عراقی
 24. تماس

  کتاب نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات وزین مهر تألیف دکتر غلام حسین حیدری تفرشی
 25. تماس

  کتاب پیشگامان جامعه شناسی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف امیل دورکیم
 26. تماس

  کتاب تاریخ فلسفه

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات هرمس تالیف امیل بریه
 27. تماس

  کتاب حکومت کرمانشاهان 2 جلدی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۳۰ انتشارات نشر تاریخ ایران تالیف منصوره اتحادیه
 28. تماس

  کتاب فهرستواره گویش پهلوی آذری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۳ انتشارات دیار کهن تالیف بابک علی خانی
 29. تماس

  کتاب نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۲ انتشارات پیکره تالیف ویلم فلور
 30. تماس

  کتاب مجموعه سوالات جامع چهار گزینه ای باستان شناسی 4 جلدی

  300,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲۸ انتشارات میراث کتاب تالیف جاوید قهرمان زاده
 31. تماس

  کتاب میان رودان باستان درسپیده دم تمدن

  33,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۰۸ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف گیلرمو الغازه
 32. تماس

  کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجارومشروطه

  27,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۷ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف مسعود آتشگران
 33. تماس

  کتاب تاریخ تطور نثرفارسی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۹ انتشارات سمت تالیف سیروس شمیسا
 34. تماس

  کتاب علم مواد در مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۲ انتشارات سمت تالیف هائیده خمسه
 35. تماس

  کتاب ایران مهد نخستین های جهان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۰ انتشارات راز نهان تالیف پروانه نمیرانیان
 36. تماس

  کتاب نادرشاه افشار

  12,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۵ انتشارات آژنگ تالیف ناصر افشارفر
 37. تماس

  کتاب آخرین نبرد لنین

  40,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۷۲ انتشارات طلایه پرسو تالیف حامد شمس
 38. تماس

  کتاب روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه

  28,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۸ انتشارات گستره تالیف فریدون آدمیت
 39. تماس

  کتاب بهینه سازی فازی سبد سرمایه گذاری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف سید بابک ابراهیمی
 40. تماس

  کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نو.یسی

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات فوژان تألیف غلامرضا خاکی
  0