1. کتاب شعر یادت نره

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات معیار تالیف
 2. کتاب راهنمای مدل کسب و کار

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف الیور گاسمن - کارولین فرانکین بوگر - میکائیل سیک ترجمه دکتر مرتضی اکبری
 3. کتاب خوانش اشعار انقلاب 25 ژانویه مصر

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی باقر طاهری نیا - دکتر علی افضلی - بیان قمری
 4. کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن، بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر قهرمان عبدلی
 5. کتاب شیوه ترجمه ادبی مبتنی بر ترجمه نمایشنامه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر عدنان طهماسبی - وحید صمدی
 6. کتاب گیسوی سخن

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر علی اکبر کیوانفر
 7. کتاب فنون مذاکره و میانجیگری در مدیریت منابع طبیعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف آنتونیا انگل - بندیکت کورف ترجمه مهدی قربانی و همکاران
 8. کتاب سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای با استفاده از Erdas Imagine

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر مصطفی خبازی - صفیه طیبی
 9. کتاب کودک و طبیعت، درسنامه مدرسه طبیعت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف پیتر کان - استفن کلرت ترجمه عبدالحسین وهابزاده - آرش حسینیان
 10. کتاب اصول برگزاری کارگاه های آموزشی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف پائولا جورده بلوم ترجمه عطیه فلاح شهیدی
 11. کتاب شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر محمد ذاکری - دکتر اسماعیل اسدی
 12. کتاب تحول دانش و دانش آفرینی در سازمان، حرکت به سوی دانشگاه دانش آفرین

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف فریبا عدلی
 13. کتاب الوجیز فی تاریخ الادب العربی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ابوالفضل رضایی - دکتر علی ضیغمی
 14. کتاب فرایندهای تصادفی کاربردی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ماریو لفبری ترجمه شقایق کردنوری - حمیدرضا مصطفایی
 15. کتاب رویکردی کاربردی به پیاده سازی نظام ساماندهی 5s در محیط کار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف فرشاد محبی - شهرام مولوی بیستونی
 16. کتاب کارتوگرافی و فیزیوگرافی در مطالعات منابع طبیعی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف سید زین العابدین حسینی - محمدعلی صارمی نایینی - مهدی تازه
 17. کتاب سلطانیه، ظهور و سقوط یک پایتخت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر همایون رضوان قهفرخی - دکتر حسن کریمیان
 18. کتاب مجموعه تاریخ ایران و عثمانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۸ انتشارات طهوری تالیف درویش پاشا
 19. کتاب سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۶ انتشارات امیر کبیر تالیف حمید کاویانی پویا
 20. کتاب زندقه در اوایل دوره عباسی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۱۰ انتشارات الست فردا تالیف احمد طاهری عراقی
 21. کتاب نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات وزین مهر تألیف دکتر غلام حسین حیدری تفرشی
 22. کتاب پیشگامان جامعه شناسی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف امیل دورکیم
 23. کتاب تاریخ فلسفه

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات هرمس تالیف امیل بریه
 24. کتاب حکومت کرمانشاهان 2 جلدی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۳۰ انتشارات نشر تاریخ ایران تالیف منصوره اتحادیه
 25. کتاب فهرستواره گویش پهلوی آذری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۳ انتشارات دیار کهن تالیف بابک علی خانی
 26. کتاب نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۲ انتشارات پیکره تالیف ویلم فلور
 27. کتاب مجموعه سوالات جامع چهار گزینه ای باستان شناسی 4 جلدی

  300,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲۸ انتشارات میراث کتاب تالیف جاوید قهرمان زاده
 28. کتاب میان رودان باستان درسپیده دم تمدن

  33,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۰۸ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف گیلرمو الغازه
 29. کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجارومشروطه

  27,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۷ انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تالیف مسعود آتشگران
 30. کتاب تاریخ تطور نثرفارسی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۹ انتشارات سمت تالیف سیروس شمیسا
 31. کتاب علم مواد در مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۲ انتشارات سمت تالیف هائیده خمسه
 32. کتاب ایران مهد نخستین های جهان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۰ انتشارات راز نهان تالیف پروانه نمیرانیان
 33. کتاب نادرشاه افشار

  12,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۵ انتشارات آژنگ تالیف ناصر افشارفر
 34. کتاب آخرین نبرد لنین

  40,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۷۲ انتشارات طلایه پرسو تالیف حامد شمس
 35. کتاب روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه

  28,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۸ انتشارات گستره تالیف فریدون آدمیت
 36. کتاب بهینه سازی فازی سبد سرمایه گذاری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف سید بابک ابراهیمی
 37. کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نو.یسی

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات فوژان تألیف غلامرضا خاکی
 38. کتاب مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات عمیدی تالیف قادر حاتمی
 39. کتاب قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد باقر انصاری
 40. کتاب درآمدی بر حقوق ثبت ایران جلد 1

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات مجد تالیف بهمن رازانی