1. تماس

  کتاب مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات عمیدی تالیف قادر حاتمی
 2. تماس

  کتاب قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد باقر انصاری
 3. تماس

  کتاب درآمدی بر حقوق ثبت ایران جلد 1

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات مجد تالیف بهمن رازانی
 4. تماس

  کتاب گام ابتکاری در حقوق اختراعات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات مجد تالیف حامد نجفی
 5. تماس

  کتاب عام و خاص بررسی تطبیقی نظرات اصولی آخوند خراسانی و محقق نائینی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مظهرقراملکی
 6. تماس

  کتاب مجموعه قوانين همراه حقوقی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 7. تماس

  کتاب مجموعه قوانين همراه كيفری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات مجد تالیف عباس حسينی ‌نيک
 8. تماس

  کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات صنعت خودرو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 9. تماس

  کتاب مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۰۹۲ انتشارات مجد تالیف علیرضا حسنی
 10. تماس

  کتاب قرارداد های مشارکت عمومی - خصوصی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۰۸ انتشارات مجد تالیف بهاره حسنی
 11. تماس

  کتاب حقوق قراردادها انتقاد - آثار و انحلال

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات سمت تالیف عبدالحسین شیروی
 12. تماس

  کتاب ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مجوز بهره برداری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مجد تالیف شیلا طاهری
 13. تماس

  کتاب مسئولیت حقوقی شرکت فراملی مادر و شرکت ثالث

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات مجد تالیف عبدالسلیم قازلی کر
 14. تماس

  کتاب نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی سازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات مجد تالیف اکبر براری
 15. تماس

  کتاب خلاصه مباحث اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مقطع دکتری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات بهنامی تالیف علیرضا درویش
 16. تماس

  کتاب حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف هوشنگ شامبیاتی
 17. تماس

  کتاب حقوق رقابت در آیینه ساختار و تصمیمات شورای رقابت

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 676 انتشارات مجد تالیف مینا حسینی
 18. تماس

  کتاب جنگ افزارهای سبک و امنیت انسانی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات مجد تالیف آرمین طلعت
 19. تماس

  کتاب ابعاد حقوقی توافق هسته ای وین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات مجد تالیف سهیلا محمدی
 20. تماس

  کتاب اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات مجد تالیف امیر خواجه‌ زاده
 21. تماس

  کتاب رموز بازپرسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پریور تالیف محمد رضا پوراحمدی لاله
 22. تماس

  کتاب اهداء جنین و قالب حقوقی آن

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات مجد تالیف محمد سلطانیه
 23. تماس

  کتاب نظام حاکم بر قرارداد واگذاری و پیوند اعضا در حقوق ایران

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مجد تالیف سمیه موسوی
 24. تماس

  کتاب بررسی شرط عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات بهنامی تالیف منصور عشق ‌پور
 25. تماس

  کتاب آموزش عمومی حقوق خانواده به روایت تصویر

  11,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف اکرم قدیمی
 26. تماس

  کتاب قواعد فقه خانواده

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف فهیمه ملک‌ زاده
 27. تماس

  کتاب منطق استنباط - اصول فقه - مباحث اصول عملیه و تعارض ادله - جلد 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات مجد تالیف سید علی‌رضا فروغی
 28. تماس

  کتاب آثار تحریم های اقتصادی ایران بر سه نسل حقوق بشر

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات بهنامی تالیف مهرانگیز آزادی احمدآبادی
 29. تماس

  کتاب اصل شفافیت در حقوق کیفری ماهوی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات بهنامی تالیف امیریوسف وحدانی
 30. تماس

  کتاب فارکس و جایگاه آن در تجارت جهانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مجد تالیف امیر خواجه‌زاده
 31. تماس

  کتاب حقوق تجارت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف نادر پورارشد
 32. تماس

  کتاب شهر و حقوق شهروندی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات مجد تالیف غلامرضا کامیار
 33. تماس

  کتاب طلب مشترک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات مجد تالیف رسول ملکوتی
 34. تماس

  کتاب مالکیت ترکه قبل از تصفیه - در فقه و حقوق موضوعه

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات مجد تالیف فاطمه قدرتی
 35. تماس

  کتاب فناوری ژنتیک انسانی در آیینه فقه و حقوق

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف زهرا سادات میرهاشمی
 36. تماس

  کتاب مطالبه خسارت معنوی متوفی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مجد تالیف فاطمه قدرتی
 37. تماس

  کتاب فقه تطبیقی استدلالی دیه و قصاص زنان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مجد تالیف ابراهیم شفیعی‌ سروستانی
 38. تماس

  کتاب قواعد و مسائل ارث

  19,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف سید طه مرقاتی خویی
 39. تماس

  کتاب خسارت تنبیهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات مجد تالیف نوید برومند
 40. تماس

  کتاب بسترهای تقنینی و اجرایی در حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۴ انتشارات مجد تالیف مهدیه محمد تقی زاده
  0