1. کتاب بزه دیده شناسی فیمنیستی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف حمیدرضا کریزی
 2. کتاب جرایم علیه تمامیت جسمانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف موسی عاکفی
 3. کتاب آثار حقوقی و کیفری خسارت معنوی ناشی از جرم

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات مجد تالیف امین امیریان ‌فارسانی
 4. کتاب شعر زمان ما 1 احمد شاملو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نگاه تالیف محمد حقوقی
 5. کتاب تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ - هاشمی و انقلاب

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۵۴۴ انتشارات اطلاعات تالیف سید مسعود رضوی
 6. کتاب یادداشت های تاریخی از روزگار صفوی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه ۴۷ انتشارات مورخان تالیف رسول جعفریان
 7. کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 555 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید مصطفی رضوی و سایرین
 8. کتاب دفتر اشعار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اکباتان تالیف مهستی گنجوی
 9. کتاب آکسایا

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اکباتان تالیف مسعود میناپرور
 10. کتاب عقود تملیکی تشکیل عقد بیع ماهیت و مشروط

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 11. کتاب مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۳۸ انتشارات مجد تالیف مهدیه محمد تقی ‌زاده
 12. کتاب تبیین فقهی - حقوقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مجد تالیف محسن ديبانژاد
 13. کتاب دموکراسی و جرم انگاری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مجد تالیف امید سلطانی
 14. کتاب چالش های پیشگیری وضعی از جرم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مجد تالیف مهناز سعیدی راد
 15. کتاب هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم

  13,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶۰ انتشارات مجد تالیف مهران ضیائی
 16. کتاب مبانی جرم انگاری در حقوق مالکیت فکری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۰۸ انتشارات مجد تالیف بهنام اکبری
 17. کتاب جرم شناسی حقوق کیفری عمومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف سید صادق اکبری
 18. کتاب محشای قانون جرم سیاسی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف رامین بایرامی ‌آرباطان
 19. کتاب درآمدی بر جرم شناسی فرهنگی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف رویا آسیایی
 20. کتاب جرم شناسی فرهنگی سبز - راهبردی جدید در جرم شناسی انتقادی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف آوی بریسمان
 21. کتاب جرم شناسی محکومین CC

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف سلمان کونانی
 22. کتاب نگرشی بر اصول و مفاهیم مقدماتی علوم جرم شناختی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات مجد تالیف علیرضا میلانی
 23. کتاب جرم شناسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات بهنامی تالیف مارتین اوبراین
 24. کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات کتاب فرشید تألیف جمشید اسکندری
 25. کتاب جرم شناسی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات فروزش تالیف اسمعیل رحیمی نژاد
 26. کتاب تعدد جرم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه مازندران تالیف کیومرث کلانتری
 27. کتاب رشد جزایی در مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲ انتشارات مجد تالیف سمانه درويشی
 28. کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 139 انتشارات کتاب فرشید تألیف فرشید اسکندری
 29. کتاب کمال گرایی و بی طرفی و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات مجد تالیف حسین رحمت ‌الهی
 30. کتاب تاملی بر مبانی حقوق عمومی دفتر دوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات مجد تالیف ابوالفضل امامی ‌میبدی
 31. کتاب تاملی بر مبانی حقوق عمومی دفتر اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۲۵ انتشارات مجد تالیف ابوالفضل امامی ‌میبدی
 32. کتاب برنامه ریزی مشارکتی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات پیام نور تألیف دکتر مصطفی طالشی - محمد عفتی
 33. کتاب احکام عمومی فسخ عقود لازم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 34. کتاب احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 35. کتاب احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 36. کتاب جستاری در احکام حقوقی خیار فسخ در حقوق مدنی ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه مراغه تالیف پرویز دهقانی
 37. کتاب دولت حق بنیاد - دفتر سوم بایسته های حقوقی و فرا حقوقی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف مهدی بالوی
 38. کتاب دولت حق بنیاد - دفتر دوم کاربست در جامعه ایرانی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف مهدی بالوی
 39. کتاب دولت حق بنیاد - دفتر اول تحلیل معنا - تبیین مبنا

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۶۸ انتشارات مجد تالیف مهدی بالوی
 40. کتاب دولت پسامدرن مطالعه تطبیقی تحولات معاصر در حقوق اساسی و اداری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف ژاک شوالیه