1. تماس

  کتاب تفکر طراحی برای آموزش و پرورش - کاربردها و مفاهیم در یادگیری و تدریس

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات علم و دانش تألیف بنجامین ونگ و سایرین ترجمه راحین بهرامی و سایرین
 2. تماس

  کتاب مولوی و سماع

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات علم و دانش تألیف دکتر عباس حق پناهان
 3. تماس

  کتاب جایگاه حقوقی رسانه ها و تاثیر آن در بزهکاری و بزه دیدگی اطفال

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف امین امیریان فارسانی
 4. تماس

  کتاب بزه دیده شناسی فیمنیستی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف حمیدرضا کریزی
 5. تماس

  کتاب جرایم علیه تمامیت جسمانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف موسی عاکفی
 6. تماس

  کتاب آثار حقوقی و کیفری خسارت معنوی ناشی از جرم

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات مجد تالیف امین امیریان ‌فارسانی
 7. تماس

  کتاب شعر زمان ما 1 احمد شاملو

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نگاه تالیف محمد حقوقی
 8. تماس

  کتاب تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ - هاشمی و انقلاب

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۵۴۴ انتشارات اطلاعات تالیف سید مسعود رضوی
 9. تماس

  کتاب یادداشت های تاریخی از روزگار صفوی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه ۴۷ انتشارات مورخان تالیف رسول جعفریان
 10. تماس

  کتاب بازکاوی روش تحقیق آمیخته

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 555 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید مصطفی رضوی و سایرین
 11. تماس

  کتاب دفتر اشعار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اکباتان تالیف مهستی گنجوی
 12. تماس

  کتاب آکسایا

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اکباتان تالیف مسعود میناپرور
 13. تماس

  کتاب عقود تملیکی تشکیل عقد بیع ماهیت و مشروط

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 14. تماس

  کتاب مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۳۸ انتشارات مجد تالیف مهدیه محمد تقی ‌زاده
 15. تماس

  کتاب تبیین فقهی - حقوقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مجد تالیف محسن ديبانژاد
 16. تماس

  کتاب دموکراسی و جرم انگاری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات مجد تالیف امید سلطانی
 17. تماس

  کتاب چالش های پیشگیری وضعی از جرم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مجد تالیف مهناز سعیدی راد
 18. تماس

  کتاب هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم

  13,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶۰ انتشارات مجد تالیف مهران ضیائی
 19. تماس

  کتاب مبانی جرم انگاری در حقوق مالکیت فکری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۰۸ انتشارات مجد تالیف بهنام اکبری
 20. تماس

  کتاب جرم شناسی حقوق کیفری عمومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف سید صادق اکبری
 21. تماس

  کتاب محشای قانون جرم سیاسی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف رامین بایرامی ‌آرباطان
 22. تماس

  کتاب درآمدی بر جرم شناسی فرهنگی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف رویا آسیایی
 23. تماس

  کتاب جرم شناسی فرهنگی سبز - راهبردی جدید در جرم شناسی انتقادی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف آوی بریسمان
 24. تماس

  کتاب جرم شناسی محکومین CC

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف سلمان کونانی
 25. تماس

  کتاب نگرشی بر اصول و مفاهیم مقدماتی علوم جرم شناختی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات مجد تالیف علیرضا میلانی
 26. تماس

  کتاب جرم شناسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات بهنامی تالیف مارتین اوبراین
 27. تماس

  کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات کتاب فرشید تألیف جمشید اسکندری
 28. تماس

  کتاب جرم شناسی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات فروزش تالیف اسمعیل رحیمی نژاد
 29. تماس

  کتاب تعدد جرم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه مازندران تالیف کیومرث کلانتری
 30. تماس

  کتاب رشد جزایی در مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۲ انتشارات مجد تالیف سمانه درويشی
 31. تماس

  کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 139 انتشارات کتاب فرشید تألیف فرشید اسکندری
 32. تماس

  کتاب کمال گرایی و بی طرفی و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات مجد تالیف حسین رحمت ‌الهی
 33. تماس

  کتاب تاملی بر مبانی حقوق عمومی دفتر دوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات مجد تالیف ابوالفضل امامی ‌میبدی
 34. تماس

  کتاب تاملی بر مبانی حقوق عمومی دفتر اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۲۵ انتشارات مجد تالیف ابوالفضل امامی ‌میبدی
 35. تماس

  کتاب برنامه ریزی مشارکتی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات پیام نور تألیف دکتر مصطفی طالشی - محمد عفتی
 36. تماس

  کتاب احکام عمومی فسخ عقود لازم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 37. تماس

  کتاب احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 38. تماس

  کتاب احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 39. تماس

  کتاب جستاری در احکام حقوقی خیار فسخ در حقوق مدنی ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه مراغه تالیف پرویز دهقانی
 40. تماس

  کتاب دولت حق بنیاد - دفتر سوم بایسته های حقوقی و فرا حقوقی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مجد تالیف مهدی بالوی
  0