1. کتاب مفاهیم پایه درطراحی مسکن

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات فکر نو تالیف یان کربز
 2. کتاب مفاهيم پايه در تحليل شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات فکر نو تالیف گریت شوالباخ
 3. کتاب آموزش کاربردی PDMS در طراحی Piping

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات الیاس تالیف محمد ضامن
 4. کتاب پل ها و سازه های آبی ايران جلد1:استان خوزستان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات دانشگاه پارس تالیف محمود گلابچی
 5. کتاب تاسيسات برقی و مکانيکی ساختمان های بلند

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات یزدا تالیف محمدرضا سلطاندوست
 6. کتاب شبيه سازی حرارتی ساختمان با نرم افزار انرژی پلاس

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات یزدا تالیف هلیا طاهری
 7. کتاب واژگان مهندسی دريا و سازه های دريایی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حمید احمدی
 8. کتاب تحلیل لرزه ای سازه ها

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات علوم رایانه تالیف تی. کی. دانا
 9. کتاب طرح جامع نورپردازی شهر صدرا

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات پیام تالیف محمد جواد مهدوی نژاد
 10. کتاب بازتعريف کيفيت محيطی و قلمرو همگانی شهرهای جديد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات پیام تالیف سهند لطفی
 11. کتاب آموزش جوشکاری با گاز استیلن

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف علی ابراهیمی
 12. کتاب بازرس فنی جوش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف امین دولت شاه
 13. کتاب طراحی ،اجرا و ساخت قالب بندی و آرماتور گذاری در سازه بتنی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف علی ابراهیمی
 14. کتاب طراحی ،اجراونصب تاسیسات بهداشتی در ساختمان

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف علی ابراهیمی
 15. کتاب فناوری ساختمانهای فلزی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف علی ابراهیمی
 16. کتاب مبانی طراحی هواده ها

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات ناقوس تالیف محمد ميری
 17. کتاب برنامه نويسی به زبان MATLAB

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات ناقوس تالیف مهدی كماسی
 18. کتاب اصول فنی واجرایی كلاسه بندی خطوط راه آهن - بارويكرد افزايش سرعت

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات ناقوس تالیف سهيل غياثوند
 19. کتاب هندبوک سيمان های جديد وخاص

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات ناقوس تالیف علی تدين
 20. کتاب حريم ومحدوده های حفاظتی در راه آهن - درمناطق مختلف شهری وبين شهری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات ناقوس تالیف سهيل غياثوند
 21. کتاب هيدرولوژی آب زيرزمينی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات ناقوس تالیف لری دبليو ميز
 22. کتاب تشريح كامل مسائل مبانی ترموديناميک 2

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات ناقوس تالیف كلاوس بورگناک
 23. کتاب بهره برداری ومديريت شبكه های فاضلاب

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات ناقوس تالیف عادل علاف صالحی
 24. کتاب مديريت تلفات آب

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات ناقوس تالیف عادل علاف صالحی
 25. کتاب اصول اجرای طرح های آب وفاضلاب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات ناقوس تالیف علی اكبرنظام آبادی
 26. کتاب هيدروليک سيستم های تصفيه آب وفاضلاب

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات ناقوس تالیف شركت مهندسی مشاورسازه آب شفق
 27. کتاب راهنمای آزمون ورودبه حرفه مهندسان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات ناقوس تالیف محسن رجب پور
 28. کتاب سيستم های غيرمتمركز درآب وفاضلاب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ناقوس تالیف استوارت دالاس
 29. کتاب مرمت وبازسازی چاههای آب

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات ناقوس تالیف كريستوف ترسكاتيس
 30. کتاب 500 نكته كاربردی برای مهندسان عمران وپيمانكاران

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات ناقوس تالیف مصطفی ثمريها
 31. کتاب دوام تركيبات سيمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات ناقوس تالیف فرساد صفوی
 32. کتاب تشريح كامل مسائل مبانی ترموديناميک 1

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات ناقوس تالیف كلاوس بورگناک
 33. کتاب تشريح كامل مسائل ترموديناميک نگرشی مهندسی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات ناقوس تالیف يونس سنجل
 34. کتاب مرجع كاربردی Revit Architecture

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات ناقوس تالیف محمد محمدی
 35. کتاب مجموعه ای جامع از فرمول های مهندسی عمران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات ناقوس تالیف تايلر جی.هيكس
 36. کتاب فنون كاربردی سامانه اطلاعات جغرافيایی در پروژه های منابع طبيعی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات ناقوس تالیف علی سلاجقه
 37. کتاب اصول مهندسی زلزله

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 690 انتشارات ناقوس تالیف مهدی عليرضایی
 38. کتاب مديريت طرح ريزی كارگاه های عمرانی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات ناقوس تالیف محمدجعفری فشاركی