1. کتاب مدرسان شریف تحلیل سازه ها - کارشناسی ارشد

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حامد رحمانی
 2. کتاب مدرسان شریف پی سازی - کارشناسی ارشد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مسعود عامل سخی
 3. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی عمران - کارشناسی ارشد

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 4. کتاب مدرسان شریف سازه های فولادی و بتنی 1 و 2 - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر سعیدرضا صباغ یزدی
 5. کتاب مدرسان شریف هیدرولیک - کارشناسی ارشد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 6. کتاب مدرسان شریف راه سازی و روسازی راه - کارشناسی ارشد

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر منصور فخری
 7. کتاب مدرسان شریف مکانیک خاک - کارشناسی ارشد

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر سید محمدرضا امام
 8. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی مهندسی عمران - کارشناسی ارشد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس مهناز مصطفی زاده
 9. کتاب مدرسان شریف مکانیک سیالات ویژه مهندسی عمران - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 10. کتاب مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 601 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف سامان یغمایی
 11. کتاب مدرسان شریف استاتیک و مقاومت مصالح - کاردانی به کارشناسی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس مهرداد خلیلی
 12. کتاب مدرسان شریف تکنولوژی قالب بندی و آرماتور - کاردانی به کارشناسی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی افراسیابی
 13. کتاب مدرسان شریف سازه های فلزی و بتنی - کاردانی به کارشناسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی افراسیابی
 14. کتاب مدرسان شریف شناخت مواد و مصالح ساختمانی - کاردانی به کارشناسی

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی افراسیابی
 15. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های عمران - کاردانی به کارشناسی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 596 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 16. کتاب مدرسان شریف مکانیک خاک و تکنولوژی بتن - کاردانی به کارشناسی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشاراتمدرسان شریف تالیف مهندس مرتضی اره پناهی
 17. کتاب مدرسان شریف زمین شناسی - کاردانی به کارشناسی

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی افراسیابی
 18. کتاب مدرسان شریف فیزیک - کاردانی به کارشناسی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 19. کتاب مدرسان شریف ماشین آلات و محوطه سازی - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس علی افراسیابی
 20. کتاب مدرسان شریف نقشه برداری - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس پیمان محمدی
 21. کتاب مقدمه‌ای بر آبهای زیرزمینی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات آراد کتاب تألیف دکتر محمد نخعی
 22. کتاب تحلیل پایداری شیروانی ها

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر تالیف مهدی امينی
 23. کتاب عناصر و جزئیات اجرایی ساختمان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات پوران پژوهش تالیف سید محمد حسن کزازی
 24. کتاب مقاومت مصالح

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 756 انتشارات پوران پژوهش تالیف محمد حسن نائی
 25. کتاب مهندسی پی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن نعمتی
 26. کتاب هندبوک ASHRAE کاربردهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع جلد 1

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات یزدا تالیف انجمن ASHRAE آمریکا
 27. کتاب لوله کشی - همراه باپرسش و پاسخ

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات یزدا تالیف جولزاوراوتز
 28. کتاب راهنمای لوله کشی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات یزدا تالیف جوزف الموند
 29. کتاب نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف اسماعیل ضرغامی
 30. کتاب نقشه کشی صنعتی 2 - هندسه ترسیمی - برخورد - گسترش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری تالیف محمد کاظمی نصرآبادی
 31. کتاب مبانی بتن

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات مهرجرد تالیف سعيد ارونی حصاری
 32. کتاب اثر ميانقاب بر ساختمان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه صنعتی شریف تالیف مجید محمدی
 33. کتاب ک-734: زبان،الگو و شهرها

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تالیف کريستوفر الکساندر
 34. کتاب آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان تالیف امیر مسعود کی نیا
 35. کتاب تحلیل لرزه ای سازه ها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات دانشگاه امام رضا مشهد تالیف محمد رضایی پژند
 36. کتاب اجزاء ساختمان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات دانشگاه یزد تالیف جلیل شاهی
 37. کتاب هیدرولوژی و مدل سازی کمی سیلاب شهری در محیط SWMM-GIS

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف کریم سلیمانی
 38. کتاب تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات دانشگاه قم تالیف وای. حشاش
 39. کتاب راهسازی:طرح هندسی راه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف حسین قاسم زاده طهرانی
 40. کتاب مقاومت مصالح جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 1141انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف آر.سی.هیبلر