1. کتاب مدرسان شریف مدار منطقی - کاردانی به کارشناسی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد نیک روان
 2. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های برق الکترونیک - کاردانی به کارشناسی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 3. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های برق قدرت - کاردانی به کارشناسی

  53,000 تومان

  تعداد صفحه 690 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 4. کتاب مدرسان شریف الکترونیک - کاردانی به کارشناسی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس احسان عابدی
 5. کتاب مدرسان شریف تحلیل مدارهای الکتریکی - کاردانی به کارشناسی

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 6. کتاب مدرسان شریف ریاضیات 1 و 2 - کاردانی به کارشناسی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 7. کتاب مدرسان شریف فیزیک الکتریسیته و مغناطیس - کاردانی به کارشناسی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 8. کتاب مدرسان شریف تکنولوژی کارگاه برق - کاردانی به کارشناسی

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات مدرسان شریف تالیف ایوب سعیداوی
 9. کتاب مدرسان شریف ماشین های الکتریکی - کاردانی به کارشناسی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس رضا پژمانفر
 10. کتاب آنتن های پلاسما

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف تئودور اندرسون
 11. کتاب مدارهای VLSI پيشرفته

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف مريم نوروزی
 12. کتاب اصول و راهنمای طراحی منبع تغذیه ی سوئیچینگ

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات واژگان تالیف مارتی براون
 13. کتاب راهنمای فیبر نوری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات علمیران تالیف مهرداد پورحسين
 14. کتاب طراحی فیلترهای مجتمع ازDC تا RF

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات نیاز دانش تالیف سید مجتبی عطاردی
 15. کتاب آپ امپ ها برای همه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات نیاز دانش تالیف بروس کارتر
 16. کتاب حفاظت عملی شبکه های قدرت

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات نصیر بصیر تالیف les hewitson mark brown
 17. کتاب 6آزمون ارشد مهندسی برق

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات پوران پژوهش تالیف گروه مولفان
 18. کتاب الکترونیک دیجیتال

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات پوران پژوهش تالیف ناصر مزینی
 19. کتاب الکترونیک 1

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد علی اشرفیان
 20. کتاب بررسی سیستم های قدرت

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات پوران پژوهش تالیف امین حلم زاده
 21. کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات پوران پژوهش تالیف نیما حاجی عبدالرحیم
 22. کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها - بخش دوم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 484 انتشارات پوران پژوهش تالیف نیما حاجی عبدالرحیم
 23. کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها - بخش اول

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 497 انتشارات پوران پژوهش تالیف نیما حاجی عبدالرحیم
 24. کتاب زبان تخصصی مهندسی برق

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات پوران پژوهش تالیف امین رضائی
 25. کتاب سوالات تالیفی و ازمون مدارهای الکتریکی 1 و 2

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 26. کتاب ماشین های الکتریکی 1

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات پوران پژوهش تالیف امین حلم زاده
 27. کتاب ماشین های الکتریکی 2

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات پوران پژوهش تالیف امین حلم زاده
 28. کتاب مدار منطقی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات پوران پژوهش تالیف هادی یوسفی
 29. کتاب مدارهای الکتریکی - ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 445 انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 30. کتاب مدارهای الکتریکی 2

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 623 انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 31. کتاب مدارهای الکتریکی 1

  36,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف کارو زرگر
 32. کتاب 40 Arduino

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات دانش نگار تالیف محمد عطاران
 33. کتاب کنترل تطبیقی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 731 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف کارل جان استروم
 34. کتاب تولید،بهره برداری و کنترل در سیستمهای قدرت

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات دانش نگار تالیف حسین سيفی
 35. کتاب رله های حفاظتی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات مهرجرد تالیف طهماسبقلی شاهرخشاهی
 36. کتاب الکترونیک قدرت

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 610 انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود تالیف علی دستفان
 37. کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف سام شانموگام
 38. کتاب اصول طراحی منابع تغذیه سوییچینگ

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف مجید غنی
 39. کتاب بهینه سازی بهره برداری سیستم قدرت جلد 2

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 475 انتشارات دانشگاه رازی تالیف جی ژونگ ژو