1. کتاب مبانی طراحی مدارهای الکترونيکی مدارهای مخابراتی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات نیاز دانش تالیف محمد حسن نشاطی
 2. کتاب مدارهای ميکروالکترونيک جلد 2

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 606 انتشارات دانشگاه شریف تالیف کنت سی. اسمیت
 3. کتاب آموزش تضمينی ترانس و رله

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات پدیده تالیف علیرضا رضایی
 4. کتاب حسگری طيفی در شبکه های راديوی شناختی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف پاییز عزمی
 5. کتاب مباحث مهندسی برق در آزمون های کارشناسی رسمی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف محمد کریمی
 6. کتاب 101 مدار کاربردی در گرایش های الکترونیک ،قدرت،کنترل و مخابرات

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دیباگران تالیف علی سلطانی شریف آبادی
 7. کتاب ‫مفاهيم , نكات درسی و حل مسائل پژوهش عملياتی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات ناقوس تالیف محمدرضا مهرگان
 8. کتاب ‫تشريح مسائل مهندسی مخزن 2

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات ناقوس تالیف محمد امين دبيری
 9. کتاب سيستم های نيوماتيک وهيدروليک واصول طراحی مدارات صنعتی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات ناقوس تالیف پويا كريمی
 10. کتاب تشريح كامل مسائل اندازه گيری وآشكارسازی تابش - سولفانيديس

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات ناقوس تالیف هادی شهابی نژاد
 11. کتاب راه اندازی ومديريت سيستم تلفنی سيسكوCUCMبه صورت قدم به قدم

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات ناقوس تالیف علی قيدرپور
 12. کتاب شبكه های اتصال گراSONET/SDH،ATM،MPLSشبكه های نوری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات ناقوس تالیف صادق دانشگر
 13. کتاب طراحی وتحليل بردمدار چاپی با نرم افزارcadence SPB OrCAD16.60

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات ناقوس تالیف محمد كفعمی
 14. کتاب آموزش طراحی وشبيه سازی آنتن با نرم افزار FEKO

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات ناقوس تالیف مهران تسليمی
 15. کتاب عيب يابی شبكه های نوری بااستفاده از OTDR

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات ناقوس تالیف دواين اندرسون
 16. کتاب سيستم های مخابرات سيار سلولی - از GSM تا UMTS

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات ناقوس تالیف سجاد مومنی
 17. کتاب مدارهای الكتريكی 2

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 663 انتشارات ناقوس تالیف سوزان ريدل
 18. کتاب مدارهای الكتريكی 1

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات ناقوس تالیف سوزان ريدل
 19. کتاب رسم فنی برق

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات ناقوس تالیف عليرضا رضایی
 20. کتاب تشريح كامل مسائل مهندسی كنترل مدرن

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات ناقوس تالیف كاتسو هيكو اوگاتا
 21. کتاب 311 مدار - ايده ها، نكته ها وترفندهایی از الكتور

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات ناقوس تالیف الكتورالكترونيكس
 22. کتاب كليدی ترين نقشه ها در برق صنعتی واتوماسيون

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات ناقوس تالیف رضا پورمحمد
 23. کتاب عيب يابی كليه مدارات الكترونيک - مخصوص دانشجويان الكترونيک

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات ناقوس تالیف بهروز سهرابيان
 24. کتاب مدارات فرستنده - گيرنده - راديویی,مادون قرمز, آلتراسونيک

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات ناقوس تالیف بهروز سهرابيان
 25. کتاب مدارات ساده ی الكترونیک

  5,300 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات ناقوس تالیف بهروز سهرابيان
 26. کتاب طراحی ديجيتال - مدار منطقی - جدیدترین ویرایش

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 583 انتشارات ناقوس تالیف موريس مانو
 27. کتاب تأسيسات الكتريكی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات ناقوس تالیف عليرضا رضایی
 28. کتاب كارگاه الكترونيک و سيم كشی بيمارستان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ناقوس تالیف عليرضا رضایی
 29. کتاب 101 كاردستی جالب با الكترونيک

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات ناقوس تالیف اينتلين ارگانيزيشن
 30. کتاب نويز

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات ناقوس تالیف عليرضا رضایی
 31. کتاب تئوری الكترومغناطيس

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 750 انتشارات ناقوس تالیف جوليوس آدامز استراتون
 32. کتاب ساده ترين و كاربردی ترين مدارات ديجيتال و آنالوگ

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات ناقوس تالیف فارست .ام.ميمز
 33. کتاب اصول كار و روش های آزمايش قطعات و مدارهای الكترونيكی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات ناقوس تالیف دلتون تی.هورن
 34. کتاب آشنایی با خصوصيات و كاربردهای 555 آچار فرانسه آی سی ها

  7,800 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات ناقوس تالیف كولين ميشل
 35. کتاب كارگاه برق

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات ناقوس تالیف عليرضا رضایی
 36. کتاب طراحی راديویی شبكه های سلولی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات ناقوس تالیف جلال فياض
 37. کتاب تشريح كامل مسائل مبانی الكترونيک 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات ناقوس تالیف سيامک بهنام
 38. کتاب آموزش و كاربرد نرم افزار NEPLAN

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 361 انتشارات ناقوس تالیف مهدی بقالها
 39. کتاب شبكه های نسل جديد NGN انقلاب در صنعت ارتباطات

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 877 انتشارات ناقوس تالیف حسن رحيمی سنا