1. کتاب بررسی سیستم های قدرت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 779 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید لسانی
 2. کتاب محرکه های الکتریکی پیشرفته

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف مهدی ذوالفقاری
 3. کتاب مبانی الکترومغناطیس

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات نص تالیف ماتیو سدیکو
 4. کتاب مدارهای VLSI پیشرفته

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف مریم نوروزی
 5. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های مهندسی برق - کارشناسی ارشد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 6. کتاب مدرسان شریف بررسی سیستم های قدرت - کارشناسی ارشد - دکتری

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات مدرسان شریف تالیف احد کاظمی
 7. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی مهندسی برق - کارشناسی ارشد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس هاشم یوسفی جاوید
 8. کتاب مدرسان شریف ماشین های الکتریکی - کارشناسی ارشد

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر سید مجتبی آقامیرسلیم
 9. کتاب مدرسان شریف مدارهای منطقی - کارشناسی ارشد

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مقصود عباسپور
 10. کتاب مدرسان شریف تحلیل مدارهای الکتریکی (1) - کارشناسی ارشد - دکتری

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 11. کتاب مدرسان شریف تحلیل مدارهای الکتریکی (2) - کارشناسی ارشد

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 12. کتاب مدرسان شریف تجزیه و تحلیل سیستم ها - کارشناسی ارشد

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 550 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر هومن سجادیان
 13. کتاب مدرسان شریف الکترومغناطیس ویژه برق - کارشناسی ارشد

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 718 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر نادرکمجانی
 14. کتاب مدرسان شریف مجموعه فلش کارت 504 واژه ویژه مهندسی برق - کارشناسی ارشد

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر بابک یزدی
 15. کتاب مدرسان شریف تحلیل مسائل بررسی سیستم های قدرت - کارشناسی ارشد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات مدرسان شریف تالیف هادی سعادت
 16. کتاب مدرسان شریف بانک تست ریاضیات و مدارهای الکتریکی 1 و 2 - کارشناسی ارشد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 17. کتاب مدرسان شریف بانک تست الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال و سیگنال ها و سیستم ها - کارشناسی ارشد

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات مدرسان شریف تالیف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شریف
 18. کتاب مدرسان شریف حل سوالات الکترومغناطیس بدون دخالت دست روش رد گزینه ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس سیاوش میرزایی
 19. کتاب اصول و مبانی الکترونیک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات واژگان تالیف مایکل تولی
 20. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های برق الکترونیک - کاردانی به کارشناسی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 21. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمون های برق قدرت - کاردانی به کارشناسی

  53,000 تومان

  تعداد صفحه 690 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 22. کتاب مدرسان شریف مدار منطقی - کاردانی به کارشناسی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس محمد نیک روان
 23. کتاب مدرسان شریف الکترونیک - کاردانی به کارشناسی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس احسان عابدی
 24. کتاب مدرسان شریف تحلیل مدارهای الکتریکی - کاردانی به کارشناسی

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 25. کتاب مدرسان شریف ریاضیات 1 و 2 - کاردانی به کارشناسی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 26. کتاب مدرسان شریف فیزیک الکتریسیته و مغناطیس - کاردانی به کارشناسی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 27. کتاب مدرسان شریف تکنولوژی کارگاه برق - کاردانی به کارشناسی

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات مدرسان شریف تالیف ایوب سعیداوی
 28. کتاب مدرسان شریف ماشین های الکتریکی - کاردانی به کارشناسی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس رضا پژمانفر
 29. کتاب آنتن های پلاسما

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف تئودور اندرسون
 30. کتاب مدارهای VLSI پيشرفته

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تالیف مريم نوروزی
 31. کتاب اصول و راهنمای طراحی منبع تغذیه ی سوئیچینگ

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات واژگان تالیف مارتی براون
 32. کتاب راهنمای فیبر نوری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات علمیران تالیف مهرداد پورحسين
 33. کتاب طراحی فیلترهای مجتمع ازDC تا RF

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات نیاز دانش تالیف سید مجتبی عطاردی
 34. کتاب آپ امپ ها برای همه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات نیاز دانش تالیف بروس کارتر
 35. کتاب حفاظت عملی شبکه های قدرت

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات نصیر بصیر تالیف les hewitson mark brown
 36. کتاب 6آزمون ارشد مهندسی برق

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 721 انتشارات پوران پژوهش تالیف گروه مولفان
 37. کتاب الکترونیک دیجیتال

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات پوران پژوهش تالیف ناصر مزینی
 38. کتاب الکترونیک 1

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات پوران پژوهش تالیف احمد علی اشرفیان
 39. کتاب بررسی سیستم های قدرت

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات پوران پژوهش تالیف امین حلم زاده