1. کتاب آموزش کاربردی حسابداری ویژه بازار کار

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات کلک زرین تألیف عباس ملایی واثقی, کاظم زرین
 2. کتاب تئوری حسابداری جلد اول - نشریه 157

  9,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سازمان حسابرسی تألیف رضا شباهنگ
 3. کتاب تحلیل آماری پیشرفته

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات هستان تألیف جمشید صالحی صدقیانی -ایرج ابراهیمی
 4. کتاب مروری جامع بر زبان تخصصی حسابداری، اقتصاد و بانکداری

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه پیک زبان تألیف ایان مکنزی ترجمه حسن محمدی - ذبیح اله خانی - علیرضا قناعت پیشه
 5. کتاب Professional English in use- finance

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات اندیشه پیک زبان تألیف Ian Mackenzie
 6. کتاب اصول و كاربرد حسابداری در سازماندهی دولتی و غیر انتفاعی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 7. کتاب مدیریت مالی - جلد اول

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دكتر علی جهانخانی
 8. کتاب مدیریت مالی - جلد دوم

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دكتر علی جهانخانی
 9. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری 1

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 10. کتاب حسابداری صنعتی 2 - بودجه بندی و كنترل سیستمهای استاندارد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 11. کتاب كاربرد رایانه در حسابداری

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 12. کتاب مدیریت مالی نوین - جلد اول

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات سمت تألیف استفان راس ترجمه دكتر علی جهانخانی
 13. کتاب مدیریت مالی نوین - جلد دوم

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات سمت تألیف استفان راس ترجمه دكتر علی جهانخانی
 14. کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک - از تئوری تا عمل - جلد 1

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 15. کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک - از تئوری تا عمل - جلد 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 16. کتاب حسابداری مدیریت راهبردی: مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 17. کتاب حسابداری مدیریت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 18. کتاب حسابداری مدیریت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 19. کتاب اصول و مبانی حسابداری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 20. کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 21. کتاب حسابداری و کنترل های مالی دولتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف دکتر جعفر باباجانی
 22. کتاب اصول حسابداری

  12,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب مهربان نشر تألیف فیلیپ فس ترجمه مهدی تقوی
 23. کتاب اصول حسابداری 1

  27,000تومان

  25,650 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات صفار تألیف چارلز هورن گرن ترجمه دکتر ایرج نوروش
 24. کتاب آشنایی با اصول حسابداری و مقدمات هزینه یابی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف دکتر ناصر حمیدی
 25. کتاب اصول حسابداری - جلد اول

  19,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دیدآور تألیف دکتر عزیز نبوی
 26. کتاب اصول حسابداری 1 - منطبق با استانداردهای حسابداری ایران

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 27. کتاب حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف دکتر جعفر باباجانی
 28. کتاب اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 659 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 29. کتاب حسابداری دولتی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر پرویز سعیدی
 30. کتاب اصول حسابداری 3

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات کتاب نو تألیف جری ویگانت ترجمه ایرج نوروش
 31. کتاب اصول حسابداری 3

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات ادبستان تألیف دکتر فرخ برزیده