1. کتاب سیستم های اندازه گیری و کنترل عملکرد استراتژیک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف رابرت سیمونز ترجمه دکتر سعید صفری - حسین عباسی اسفنجانی
 2. کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی در مهندسی مالی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف مارک کاپینسکی ترجمه شقایق کردنوری - حمیدرضا مصطفایی
 3. کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات کتاب فرشید تألیف جمشید اسکندری
 4. کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 139 انتشارات کتاب فرشید تألیف فرشید اسکندری
 5. کتاب حسابرسی دولتی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تالیف سید حسین حسینی عراقی
 6. کتاب خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات علوم رایانه تالیف شلدون راس
 7. کتاب مروری جامع بر حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف ابراهيم وطنی
 8. کتاب مدرسان شریف اقتصاد خرد و کلان - کاردانی به کارشناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین امیررحیمی
 9. کتاب مدرسان شریف حسابداری دولتی - کاردانی به کارشناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 10. کتاب مدرسان شریف حسابداری شرکت ها - کاردانی به کارشناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 11. کتاب مدرسان شریف حسابداری صنعتی - کاردانی به کارشناسی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 12. کتاب مدرسان شریف حسابداری مالی - کاردانی به کارشناسی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 13. کتاب مدرسان شریف حسابرسی - کاردانی به کارشناسی

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف علیرضا خانی
 14. کتاب مدرسان شریف سازمان و مدیریت - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمدرضا شاهینی
 15. کتاب مدرسان شریف ریاضیات عمومی حسابداری و مدیریت - کاردانی به کارشناسی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 16. کتاب آزمونهای جامع دکتری حسابداری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 149 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید بدیعی
 17. کتاب حسابداری صنعتی 2

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 18. کتاب حسابداری صنعتی 3

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 19. کتاب حسابداری دولتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی محمد دولتی
 20. کتاب حسابداری صنعتی 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 21. کتاب تنظيم خط مشی مالی دولت و ماليه عمومی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت اله عباسيان
 22. کتاب مدل سازی مشتقه های مالی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمدتقی جهاندیده
 23. کتاب حکمرانی و مالیه شرکت های تعاونی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف جعفر حسینی
 24. کتاب طراحی مدلهای عملیاتی اوراق بهادار - صکوک - جهت انجام عملیات بازار باز

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف حسین میثمی
 25. کتاب درسی حسابداری صنعتی 1

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف سید رسول حسینی
 26. کتاب اخلاق و حرفه ای گرایی در حسابداری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رمضانعلی رویایی
 27. کتاب مواردخاص در حسابداری

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 28. کتاب حسابداری مدیریت بهای تمام شده جلد اول

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 29. کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی جلد اول

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 505 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 30. کتاب مدیریت سرمایه گذاری در اوراق بهادار جلد اول

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 31. کتاب مالیه عمومی و بودجه

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حمزه خواستار
 32. حسابداری دولتی نکته و تست

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی محمد حسینی
 33. کتاب درسی حسابداری ارزش منابع انسانی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 34. کتاب مجموعه حسابداری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف گروه مولفان
 35. کتاب حسابداری فعالیت های کشاورزی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 36. کتاب حسابداری موجودی مواد و کالا

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 37. کتاب حسابداری دارایی های ثابت مشهود

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 38. کتاب اقتصاد مدیریت و حسابداری مالی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 39. کتاب عملکرد مالی تغییر در رویه ها و برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 40. کتاب صورت جریان های نقدی - طبق استانداردهای حسابداری ایران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی