1. کتاب مروری جامع بر حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف ابراهيم وطنی
 2. کتاب مدرسان شریف اقتصاد خرد و کلان - کاردانی به کارشناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین امیررحیمی
 3. کتاب مدرسان شریف حسابداری دولتی - کاردانی به کارشناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 4. کتاب مدرسان شریف حسابداری شرکت ها - کاردانی به کارشناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 5. کتاب مدرسان شریف حسابداری صنعتی - کاردانی به کارشناسی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 6. کتاب مدرسان شریف حسابداری مالی - کاردانی به کارشناسی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 7. کتاب مدرسان شریف حسابرسی - کاردانی به کارشناسی

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف علیرضا خانی
 8. کتاب مدرسان شریف سازمان و مدیریت - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمدرضا شاهینی
 9. کتاب مدرسان شریف ریاضیات عمومی حسابداری و مدیریت - کاردانی به کارشناسی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 10. کتاب آزمونهای جامع دکتری حسابداری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 149 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید بدیعی
 11. کتاب حسابداری صنعتی 2

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 12. کتاب حسابداری صنعتی 3

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 13. کتاب حسابداری دولتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی محمد دولتی
 14. کتاب حسابداری صنعتی 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 15. کتاب تنظيم خط مشی مالی دولت و ماليه عمومی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت اله عباسيان
 16. کتاب مدل سازی مشتقه های مالی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمدتقی جهاندیده
 17. کتاب حکمرانی و مالیه شرکت های تعاونی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف جعفر حسینی
 18. کتاب طراحی مدلهای عملیاتی اوراق بهادار - صکوک - جهت انجام عملیات بازار باز

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف حسین میثمی
 19. کتاب درسی حسابداری صنعتی 1

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف سید رسول حسینی
 20. کتاب اخلاق و حرفه ای گرایی در حسابداری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رمضانعلی رویایی
 21. کتاب مواردخاص در حسابداری

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 22. کتاب حسابداری مدیریت بهای تمام شده جلد اول

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 23. کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی جلد اول

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 505 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 24. کتاب مدیریت سرمایه گذاری در اوراق بهادار جلد اول

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 25. کتاب مالیه عمومی و بودجه

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حمزه خواستار
 26. حسابداری دولتی نکته و تست

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی محمد حسینی
 27. کتاب درسی حسابداری ارزش منابع انسانی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 28. کتاب مجموعه حسابداری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف گروه مولفان
 29. کتاب حسابداری فعالیت های کشاورزی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 30. کتاب حسابداری موجودی مواد و کالا

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 31. کتاب حسابداری دارایی های ثابت مشهود

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 32. کتاب اقتصاد مدیریت و حسابداری مالی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 33. کتاب عملکرد مالی تغییر در رویه ها و برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 34. کتاب صورت جریان های نقدی - طبق استانداردهای حسابداری ایران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 35. کتاب کلید تهیه صورت جریان وجوه نقد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات کیومرث تالیف محمد رضا محمودی
 36. کتاب خاستگاه ثروت

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 737 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف اریک بينهاکر
 37. کتاب تسهيم ريسک در فضای مالی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 415 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف محمد مهدی عسکری
 38. کتاب نظريه ماليه شرکتی ج2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 730 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف ژان تيرول
 39. کتاب نظريه ماليه شرکتی ج1

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 892 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف ژان تيرول
 40. کتاب حسابداری شرکتهای سهامی - عام-خاص

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات ماهیار علم و دانش تالیف حسينعلی عليمی