1. کتاب اصول و كاربرد حسابداری در سازماندهی دولتی و غیر انتفاعی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 2. کتاب مدیریت مالی - جلد اول

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دكتر علی جهانخانی
 3. کتاب مدیریت مالی - جلد دوم

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دكتر علی جهانخانی
 4. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری 1

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 5. کتاب حسابداری صنعتی 2 - بودجه بندی و كنترل سیستمهای استاندارد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 6. کتاب كاربرد رایانه در حسابداری

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 7. کتاب مدیریت مالی نوین - جلد اول

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات سمت تألیف استفان راس ترجمه دكتر علی جهانخانی
 8. کتاب مدیریت مالی نوین - جلد دوم

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات سمت تألیف استفان راس ترجمه دكتر علی جهانخانی
 9. کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک - از تئوری تا عمل - جلد 1

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 10. کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک - از تئوری تا عمل - جلد 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 11. کتاب حسابداری مدیریت راهبردی: مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 12. کتاب حسابداری مدیریت

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 13. کتاب حسابداری مدیریت

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 14. کتاب اصول و مبانی حسابداری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 15. کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 16. کتاب حسابداری و کنترل های مالی دولتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف دکتر جعفر باباجانی
 17. کتاب اصول حسابداری

  12,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب مهربان نشر تألیف فیلیپ فس ترجمه مهدی تقوی
 18. کتاب اصول حسابداری 1

  27,000تومان

  25,650 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات صفار تألیف چارلز هورن گرن ترجمه دکتر ایرج نوروش
 19. کتاب آشنایی با اصول حسابداری و مقدمات هزینه یابی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف دکتر ناصر حمیدی
 20. کتاب اصول حسابداری - جلد اول

  17,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دیدآور تألیف دکتر عزیز نبوی
 21. کتاب اصول حسابداری 1 - منطبق با استانداردهای حسابداری ایران

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 22. کتاب حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف دکتر جعفر باباجانی
 23. کتاب اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 659 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 24. کتاب حسابداری دولتی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر پرویز سعیدی
 25. کتاب اصول حسابداری 3

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات کتاب نو تألیف جری ویگانت ترجمه ایرج نوروش
 26. کتاب اصول حسابداری 3

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات ادبستان تألیف دکتر فرخ برزیده
 27. کتاب اصول، مفاهیم و کاربرد: حسابداری 3

  4,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانش مدیریت تألیف محمود نبی زاده
 28. کتاب اصول حسابداری 3 با تاکید بر استانداردهای حسابداری ایران

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات کیومرث تألیف مهدی علی نژاد ساروکلائی
 29. کتاب اصول حسابداری 3

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه
 30. کتاب اصول حسابداری 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سایه گستر تألیف دکتر ناصر حمیدی
 31. کتاب اصول حسابداری 2

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف دکتر ناصر حمیدی
 32. کتاب حسابداری 2: اصول، مفاهیم و کاربرد

  29,000تومان

  27,550 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانش مدیریت تألیف محمود نبی زاده
 33. کتاب اصول حسابداری 1

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر شکراله خواجوی
 34. کتاب اصول حسابداری 1 - مطابق با سرفصل های شورای عالی برنامه ریزی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات ترمه تألیف دکتر محمد حسین ستایش
 35. کتاب اصول حسابداری 1 - مطابق با استانداردهای حسابداری ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 36. کتاب اصول حسابداری 2 - رشته های حسابداری و مدیریت

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 481 انتشارات شهید سعید محبی تألیف دکتر یحیی حساس یگانه
 37. کتاب اصول حسابداری 2 حل تشریحی مسائل کتاب

  3,950 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات کلاسیک تألیف شهربانو محمودی
  0