1. تماس

  کتاب سیستم های اندازه گیری و کنترل عملکرد استراتژیک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف رابرت سیمونز ترجمه دکتر سعید صفری - حسین عباسی اسفنجانی
 2. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی در مهندسی مالی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف مارک کاپینسکی ترجمه شقایق کردنوری - حمیدرضا مصطفایی
 3. تماس

  کتاب حل تشریحی مسائل حسابداری میانه 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات کتاب فرشید تألیف جمشید اسکندری
 4. تماس

  کتاب حل تشریحی مسائل اصول حسابداری 1

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 139 انتشارات کتاب فرشید تألیف فرشید اسکندری
 5. تماس

  کتاب حسابرسی دولتی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تربیت معلم تالیف سید حسین حسینی عراقی
 6. تماس

  کتاب خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات علوم رایانه تالیف شلدون راس
 7. تماس

  کتاب مروری جامع بر حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تالیف ابراهيم وطنی
 8. تماس

  کتاب مدرسان شریف اقتصاد خرد و کلان - کاردانی به کارشناسی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین امیررحیمی
 9. تماس

  کتاب مدرسان شریف حسابداری دولتی - کاردانی به کارشناسی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 10. تماس

  کتاب مدرسان شریف حسابداری شرکت ها - کاردانی به کارشناسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 11. تماس

  کتاب مدرسان شریف حسابداری صنعتی - کاردانی به کارشناسی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 12. تماس

  کتاب مدرسان شریف حسابداری مالی - کاردانی به کارشناسی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات مدرسان شریف تالیف سعید مشایخی فرد
 13. تماس

  کتاب مدرسان شریف حسابرسی - کاردانی به کارشناسی

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات مدرسان شریف تالیف علیرضا خانی
 14. تماس

  کتاب مدرسان شریف سازمان و مدیریت - کاردانی به کارشناسی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمدرضا شاهینی
 15. تماس

  کتاب مدرسان شریف ریاضیات عمومی حسابداری و مدیریت - کاردانی به کارشناسی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 16. تماس

  کتاب آزمونهای جامع دکتری حسابداری

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 149 انتشارات پوران پژوهش تالیف وحید بدیعی
 17. تماس

  کتاب حسابداری صنعتی 2

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 18. تماس

  کتاب حسابداری صنعتی 3

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 413 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 19. تماس

  کتاب حسابداری دولتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی محمد دولتی
 20. تماس

  کتاب حسابداری صنعتی 1

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات پوران پژوهش تالیف محسن رحیمی
 21. تماس

  کتاب تنظيم خط مشی مالی دولت و ماليه عمومی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت اله عباسيان
 22. تماس

  کتاب مدل سازی مشتقه های مالی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تالیف محمدتقی جهاندیده
 23. تماس

  کتاب حکمرانی و مالیه شرکت های تعاونی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف جعفر حسینی
 24. تماس

  کتاب طراحی مدلهای عملیاتی اوراق بهادار - صکوک - جهت انجام عملیات بازار باز

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف حسین میثمی
 25. تماس

  کتاب درسی حسابداری صنعتی 1

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف سید رسول حسینی
 26. تماس

  کتاب اخلاق و حرفه ای گرایی در حسابداری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف رمضانعلی رویایی
 27. تماس

  کتاب مواردخاص در حسابداری

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 28. تماس

  کتاب حسابداری مدیریت بهای تمام شده جلد اول

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 29. تماس

  کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی جلد اول

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 505 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 30. تماس

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری در اوراق بهادار جلد اول

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 31. تماس

  کتاب مالیه عمومی و بودجه

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف حمزه خواستار
 32. تماس

  حسابداری دولتی نکته و تست

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پوران پژوهش تالیف مهدی محمد حسینی
 33. تماس

  کتاب درسی حسابداری ارزش منابع انسانی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف مهدی محمدی
 34. تماس

  کتاب مجموعه حسابداری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آراه تالیف گروه مولفان
 35. تماس

  کتاب حسابداری فعالیت های کشاورزی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 36. تماس

  کتاب حسابداری موجودی مواد و کالا

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 37. تماس

  کتاب حسابداری دارایی های ثابت مشهود

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 38. تماس

  کتاب اقتصاد مدیریت و حسابداری مالی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 39. تماس

  کتاب عملکرد مالی تغییر در رویه ها و برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
 40. تماس

  کتاب صورت جریان های نقدی - طبق استانداردهای حسابداری ایران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف محمدرضا شورورزی
  0