1. کتاب توسعه و ترویج روستایی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 709 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسماعیل شهبازی
 2. کتاب توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت چمبرز
 3. کتاب تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در ایران

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد باقر قالیباف
 4. کتاب تکنیک های تصمیم گیری در MADM

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید عزیز یونسی فسر
 5. کتاب تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عزت الله اصغری زاده
 6. کتاب تکنیک های تحلیل کسب و کار

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جیمز کادل
 7. کتاب تکنیک های برنامه ریزی گردشگری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کرامت الله زیاری
 8. کتاب تفکر راهبردی رویکرد نه مرحله ای

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سایمون ووتون
 9. کتاب تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین صفری
 10. کتاب برنامه ریزی و مدیریت منابع انرژی با نگاهی به معماری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شاهین حیدری
 11. کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب جلد 2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 748 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دینل پیتر لاکس
 12. کتاب مدیریت و کنترل پروژه

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 245 انتشارات متخصصان تألیف نجمه جمالی
 13. کتاب سرمایه اجتماعی از نگاه مدیریت دانش در مدل مفهومی KSE

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات متخصصان تألیف سیده زینب موسوی دزفولی
 14. کتاب مدیر یار فرهنگی، کتاب همراه مدیران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات متخصصان تألیف محمود نظرنیا
 15. کتاب بازاریابی سیاسی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مسعود کیماسی
 16. کتاب بازاریابی خدمات بانکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 591 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد مقیمی
 17. کتاب انتقال یادگیری در سازمان ها

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کت اشنایدر
 18. کتاب اقتصاد مهندسی تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حیدرقلی مسعودی
 19. کتاب اقتصاد دانش بنیان در اتحادیه اروپا

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی صباغیان
 20. کتاب اصول محاسبات فنی بیمه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سعید باجلان
 21. کتاب اصول برنامه ریزی - طراحی تردد پیاده و دوچرخه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هرمان کنف لاخر
 22. کتاب اصول برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جعفر رزمی
 23. کتاب استراتژی کسب و کار بین الملل در کشور

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هانس جانسون
 24. کتاب راهنمای مدل کسب و کار

  37,000تومان

  35,150 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف الیور گاسمن - کارولین فرانکین بوگر - میکائیل سیک ترجمه دکتر مرتضی اکبری
 25. کتاب نظریه بازیها و کاربردهای آن، بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر قهرمان عبدلی
 26. کتاب فنون مذاکره و میانجیگری در مدیریت منابع طبیعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف آنتونیا انگل - بندیکت کورف ترجمه مهدی قربانی و همکاران
 27. کتاب اصول برگزاری کارگاه های آموزشی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف پائولا جورده بلوم ترجمه عطیه فلاح شهیدی
 28. کتاب شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر محمد ذاکری - دکتر اسماعیل اسدی
 29. کتاب تحول دانش و دانش آفرینی در سازمان، حرکت به سوی دانشگاه دانش آفرین

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 351 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف فریبا عدلی
 30. کتاب فرایندهای تصادفی کاربردی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 425 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ماریو لفبری ترجمه شقایق کردنوری - حمیدرضا مصطفایی
 31. کتاب رویکردی کاربردی به پیاده سازی نظام ساماندهی 5s در محیط کار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف فرشاد محبی - شهرام مولوی بیستونی
 32. کتاب نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات وزین مهر تألیف دکتر غلام حسین حیدری تفرشی
 33. کتاب تفکر طراحی برای آموزش و پرورش - کاربردها و مفاهیم در یادگیری و تدریس

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات علم و دانش تألیف بنجامین ونگ و سایرین ترجمه راحین بهرامی و سایرین
 34. کتاب برنامه ریزی مشارکتی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات پیام نور تألیف دکتر مصطفی طالشی - محمد عفتی
 35. کتاب پیش بینی قیمت سهام در بورس به روش تحلیل تکنیکال

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات نص تالیف توماس میرز
 36. کتاب فنون مذاکره

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات نص تالیف محمد رضا شعبانعلی
 37. کتاب بازاریابی الکترونیکی

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات علوم رایانه تالیف امیر علیخانزاده
 38. کتاب اصول و فنون مذاکره

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات علم و دانش تألیف دکتر نادیا ایزی
 39. کتاب چهار پیمان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آرایان تالیف دون میگوئل رونیز