1. تماس

  کتاب رهایی از کارمندی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات ستوس تالیف رابرت كيوساكی
 2. تماس

  کتاب رهاورد تلاش

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات رسا تالیف رابرت اس كاپلان
 3. تماس

  کتاب رویکردهای نوین در تصمیم‌ گیری چند معیاره

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دانشگاه شاهد تالیف مهدی بشيری
 4. تماس

  کتاب رویکردهای نوین رهبری سازمانی در هزاره سوم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات دایره دانش تالیف حسن الوداری
 5. تماس

  کتاب رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی پیشرفته

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مير علی سيد نقوی
 6. تماس

  کتاب رویکرد های نوین در مدیریت آموزشی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات رشد تالیف محمد رضا آهنچيان
 7. تماس

  کتاب رویکرد های نوین در کسب مزیت رقابتی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات نورا تالیف علی رستمی
 8. تماس

  کتاب رویکرد ناب برای تولید ناب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جعفر رزمی
 9. تماس

  کتاب رویکرد تفکر سیستمی به برنامه‌ ریزی و مدیریت استراتژیک

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات نی تالیف استيون هينز
 10. تماس

  کتاب رویکرد اسلامی به مدیریت استراتژیک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات صفار تالیف رودريگو فانتين
 11. تماس

  کتاب روند های جدید در مدیریت دانش سازمانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نیاز دانش تالیف اصغر محمدی فاتح
 12. تماس

  کتاب روش‌ های ورود به بازارهای بین ‌المللی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات نصر قلم تالیف محمد رضا كريمی علويجه
 13. تماس

  کتاب روش‌ های مدیریت اجرایی نتیجه ‌گرا

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات مبلغان تالیف مجيد نوريان
 14. تماس

  کتاب روش‌ های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف بتول ذاكری
 15. تماس

  کتاب روش‌ های کاربردی در تفکر سیستمی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات صفار تالیف باب ويليامز
 16. تماس

  کتاب روش ‌های تصمیم‌ گیری چند معیاره

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات مرندیز تالیف ديويد اولسن
 17. تماس

  کتاب روش ‌های تصمیم گیری چند شاخصه با نگرشی کابردی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی ترابی
 18. تماس

  کتاب روش‌ های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان ‌های غیر انتفاعی 2

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات صفار تالیف دیوید ای مک ناب
 19. تماس

  کتاب روش‌ های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان ‌های غیر انتفاعی 1

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات صفار تالیف دیوید ای مک ناب
 20. تماس

  کتاب روش‌ های تحقیق در مدیریت

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات عابد تالیف احمد رضا سنجری
 21. تماس

  کتاب روش‌ های تحقیق در مدیریت منابع انسانی

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات سبزان تالیف والری اندرسون
 22. تماس

  کتاب روش‌ های اندازه‌ گیری رضایت مشتری

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات سبزان تالیف محمد رضا كاوسی
 23. تماس

  کتاب روش‌ شناسی مدیریت استراتژیک

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف سی. دبليو رونی
 24. تماس

  کتاب روش‌ شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات صفار تالیف حسن دانایی فرد
 25. تماس

  کتاب روش‌ شناسی علم مدیریت

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف تری ويليامز
 26. تماس

  کتاب روش‌ شناسی پژوهش كمی در مدیریت

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات صفار تالیف حسن دانایی فرد
 27. تماس

  کتاب روش‌ شناسی ایجاد سیستم‌ های اطلاعاتی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات رسا تالیف رامین مولانا پور
 28. تماس

  کتاب روش مدیریت ویل دان

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات رسا تالیف كن بلانچارد
 29. تماس

  کتاب روش ترغیب مشتریان

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات نسل نو اندیش تالیف رابرت بی ميلر
 30. تماس

  کتاب روش کاربردی برنامه‌ ریزی پیشرفته کیفیت محصول

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات جهان فردا تالیف رضا مهربان
 31. تماس

  کتاب روش تحقیق کسب‌ و کار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات مهربان تالیف دونالد آر. كوپر
 32. تماس

  کتاب روش تحقیق در مدیریت

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات فوژان تالیف غلام‌ رضا خاكی
 33. تماس

  کتاب روش تحقیق در مدیریت

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات مهربان تالیف حميد رضا رضوانی
 34. تماس

  کتاب روش بررسی و تحلیل مسایل مدیریت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات صفار تالیف كرم ‌الله دانش ‌فرد
 35. تماس

  کتاب روش ارزیابی متوازن منابع انسانی - رابطه بین افراد راهبرد و عملکرد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف برايان ای. بکر
 36. تماس

  کتاب روانشناسی مصرف‌ کننده

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات پریس تالیف كاترين جانسون بوی
 37. تماس

  کتاب روانشناسی مدیریت

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات ویرایش تالیف محمود ساعتچی
 38. تماس

  کتاب روانشناسی فروش

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات ذهن آویز تالیف برايان تريسی
 39. تماس

  کتاب روانشناسی صنعتی و مدیریت - ویژه خودسازی مدیران

  9,250 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات شرکت سهامی انتشار تالیف مهدی پروا
 40. تماس

  کتاب روانشناسی سازمانی برای مدیران

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف استفن آر. بالزاک
  0