1. تماس

  کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات کیهان تالیف ميشل ام پمپين
 2. تماس

  کتاب دانش رفتار سازمانی پیشرفته

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات مهربان تالیف داود كيا كجوری
 3. تماس

  کتاب دام‌ های سازمانی - فرهنگ رهبری طراحی سازمان

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات رسا تالیف كريس آرجريس
 4. تماس

  کتاب داستان وال مارت

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات مبلغان تالیف چالز فيشمن
 5. تماس

  کتاب داده‌ کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم ‌افزار Clementine

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تالیف سميه عليزاده
 6. تماس

  کتاب داده‌ کاوی و کشف دانش

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تالیف مهدی غضنفری
 7. تماس

  کتاب خود کارآمدی و استرس شغلی منابع انسانی در هزاره سوم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تالیف حسن رنگريز
 8. تماس

  کتاب خودم و مسایل مهم‌ تر - تاملاتی بر زندگی چارلز هندی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف چارلز هندی
 9. تماس

  کتاب خودسازی - روش ‌های بهبود زندگی و موفقيت

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جوانه رشد تالیف جان سی مكسول
 10. تماس

  کتاب خود رهبری - چگونه با تكيه بر درون خود رهبری موثر تر كارآمد تر و موفق ‌تر شويم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دنیای اقتصاد تالیف اندرو برايانت
 11. تماس

  کتاب خود باوری در خلاقیت - در جستجوی خلاقيت گمشده

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات گروه پژوهشی و صنعتی آریانا تالیف ديويد كلی
 12. تماس

  کتاب خود آموز مدیریت استرس

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات قطره تالیف تری لوكر
 13. تماس

  کتاب خود اشتغالی

  2,500 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات قطره تالیف گروه مولفان
 14. تماس

  کتاب خود اشتغالی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات مرز فکر تالیف علی ‌اصغر جهانگيری
 15. تماس

  کتاب خلق و پیاده ‌سازی برنامه استراتژیک

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات عصر تالیف جان ام برايسون
 16. تماس

  کتاب خلق مدل کسب و کار

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات گروه پژوهشی و صنعتی آریانا تالیف الكساندر استروالدر
 17. تماس

  کتاب خلق سازمان‌ های دانش محور

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف گوپتا جاتيندر
 18. تماس

  کتاب خلاقیت و نوآوری با نگرش سیستمی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تالیف تیمور آقایی فيشانی
 19. تماس

  کتاب خلاقیت در کسب و کار - برطرف كردن موانع نامرئی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آرتور گوگاتس
 20. تماس

  کتاب خلاصه مدیریت استراتژیک مفاهیم و افته‌ ها

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات بازتاب تالیف فرد ديويد
 21. تماس

  کتاب خط‌ مشی ‌گذاری در صنعت گردشگری - ديروز امروز فردا

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف ديويد ال ادگل‌ سر
 22. تماس

  کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات چاپار تالیف سميه قويدل
 23. تماس

  کتاب خطا‌ ناپذیرسازی فرآیند ها

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تالیف جعفر رزمی
 24. تماس

  کتاب خطا کار بی ‌گناه - وقتی كه چاره‌ای جز خطا نيست

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات رسا تالیف محمد باقر ملائک
 25. تماس

  کتاب خريد و فروش الکترونیکی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات رسا تالیف مهرداد بيات
 26. تماس

  کتاب خرید و سفارشات خارجی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات رسا تالیف لطفعلی بخشی
 27. تماس

  کتاب خروج از بحران - بيماری ‌های مديريت

  15,800 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات رسا تالیف ادواردز دمينگ
 28. تماس

  کتاب خرده ‌فروشی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات ساکو تالیف رامين جباری
 29. تماس
 30. تماس

  کتاب خدمات مشتری به زبان آدمیزاد

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات هیرمند تالیف كارن لی ‌لاند
 31. تماس

  کتاب خدمات توسعه کسب و کار - مفاهيم و رهيافت ‌ها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تالیف حميد رضا شاهوردی
 32. تماس

  کتاب خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات آیلار تالیف آريو برزن كورنگ
 33. تماس

  کتاب حل مسایل سازمانی با استفاده فنون مالی

  6,700 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات گروه پژوهشی و صنعتی آریانا تالیف حسين‌ محمد پورزندی
 34. تماس

  کتاب حکایت ساخته شدن یک ملت - كارنامه سفر به ژاپن

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات ساز و کار تالیف حسين افشين‌ منش
 35. تماس

  کتاب حسابداری مدیریت معاصر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تالیف حسن مدركيان
 36. تماس

  کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه شهید چمران تالیف حسين سجادی
 37. تماس

  کتاب حسابداری مدیریت

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات دانشگاه مازندران تالیف محمد كاشانی پور
 38. تماس

  کتاب حسابداری مدیریت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات مهربان تالیف محمد‌ رضا نيكبخت
 39. تماس

  کتاب حسابداری مدیریت

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات صفار تالیف ايرج نوروش
 40. تماس

  کتاب حسابداری برای مدیران

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات مهربان تالیف محمد‌ رضا نيكبخت
  0