1. تماس

  کتاب درسنامه جامع اتاق عمل

  49,800تومان

  44,820 تومان

  تعداد صفحه 642 انتشارات جامعه نگر تألیف مهدی رضایی
 2. موجود

  کتاب نکات جراحی راهنمای عملی اصول کار در اتاق عمل

  23,900 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات جامعه نگر تألیف لیلا ساداتی
0