1. تماس

  کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک جلد 3-گالینگور

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 856 انتشارات ارجمند تألیف بنجامین جیمز سادوک ترجمه فرزین رضاعی
 2. تماس

  کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک جلد 2-گالینگور

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات ارجمند تألیف بنجامین جیمز سادوک ترجمه فرزین رضاعی
 3. تماس

  کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک ج1 - گالینگور

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 826 انتشارات ارجمند تألیف بنجامین جیمز سادوک ترجمه فرزین رضاعی
 4. تماس

  کتاب شرح حال بیماران بر اساس DSM-5

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشارات ارجمند تألیف جان و بارن هیل ترجمه فرزین رضاعی
0