1. تماس

  کتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد سوم

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات حیدری ترجمه سهیلا امینی مقدم
 2. تماس

  کتاب بارداری وزایمان ویلیامز2014 ج اول

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 655 انتشارات حیدری ترجمه سهیلا امینی مقدم
 3. تماس

  کتاب اصول جراحی های ژنیکولوژی تلیند -دوره چهار جلدی 2015

  520,000تومان

  468,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات حیدری ترجمه زهرا پناهی
 4. تماس

  کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ج دوم

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 694 انتشارات حیدری ترجمه سهیلا امینی مقدم
 5. تماس

  کتاب سوالات ارتقای زنان 7 دانشگاه علوم پزشکی کشور همراه با پاسخ تشریحی سال 1394

  54,800تومان

  52,060 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات آرتین طب تألیف عاطفه عاشوری برمچی
 6. تماس

  کتاب مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز - خلاصه ویلیامز سه جلدی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات گلبان ترجمه بهرام قاضی جهانی
 7. تماس

  کتاب بارداری و زایمان ویلیامز جلد اول2014

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 1056 انتشارات ارجمند تألیف گری گانینگهام ترجمه مهرناز ولدان
 8. تماس

  کتاب آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف - 2 جلدی

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گلبان تألیف لئون اسپیراف ترجمه بهرام قاضی جهانی
 9. تماس

  کتاب بیماری‌های زنان برک و نواک -2 جلدی

  215,000تومان

  193,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گلبان تألیف جاناتان برک ترجمه بهرام قاضی جهانی
0