1. کتاب ایمونولوژی وجگانی

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 1110 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمد وجگانی
 2. کتاب گنجینه جامع سوالات ایمونولوژِی

  19,800تومان

  18,810 تومان

  تعداد صفحه 153 انتشارات آرتین طب تألیف لیلا جعفرزاده
 3. کتاب ایمونوبیولوژی جنوی جلد دوم

  49,900تومان

  44,910 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
 4. کتاب ایمونوبیولوژِی جنوی جلد اول

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
0