1. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 2

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 2. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 1

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
0