1. موجود

  کتاب خانه به خانه تمرین های مقدماتی شطرنج

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات فرزین تالیف ساره تاجیک
 2. موجود

  کتاب استرتژی شطرنج بازنگری پایه های شطرنج کلاسیک

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات شباهنگ تألیف جان واتسون ترجمه خشایاربهاری
 3. موجود

  کتاب مهارت های شگفت انگیز کارپف درآخربازی

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات شباهنگ تألیف تیبورکارولی-نیک آپلین ترجمه سعید یوسفی
 4. موجود

  کتاب بهترین بازی های آلخین دوره کامل 1942-1908

  28,000تومان

  26,600 تومان

  تعداد صفحه 303انتشارات فرزین تألیف آلکساندر آلخین ترجمه خشایاربهاری
 5. موجود

  کتاب تصمیم گیری در پوزیسیون های بحرانی معرفی اقدامات استاتیک ودینامیک

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 227انتشارات شباهنگ تألیف یوسف دورفمان ترجمه محمد خیرخواه ثابت قدم
 6. موجود

  کتاب آموزنده ترین بازی های تاریخ شطرنج

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 253انتشارات شباهنگ تألیف ایروینگ چرنف ترجمه محمدرضا صالح زاده
 7. موجود

  کتاب آشنایی با ساختارهای پیادهای

  35,000تومان

  33,250 تومان

  تعداد صفحه 534 انتشارات شباهنگ تألیف موریسیو فلورس ریوز ترجمه محمد خیرخواه ثابت قدم
 8. موجود

  کتاب آموزش شطرنج پایه

  28,000تومان

  26,600 تومان

  تعداد صفحه 176انتشارات تاجیک تألیف کیهان هنری- شاهرخ نورونی
 9. موجود

  کتاب رموزاستراتژی در شطرنج مدرن

  35,000تومان

  33,250 تومان

  تعداد صفحه 551 انتشارات فرزین تألیف جان واتسن ترجمه رضا رضایی
 10. موجود

  کتاب درس هایی از بازی های بابی فیشر

  6,000تومان

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 144انتشارات فرزین تألیف بروس پاندولفینی ترجمه احسان محمد اسماعیل
 11. موجود

  کتاب حرکات نامرئی درشطرنج

  16,000تومان

  15,200 تومان

  تعداد صفحه 228انتشارات فرزین تألیف امانوئل نیمان-یوکانن آفک ترجمه احسان محمد اسماعیل
 12. موجود

  کتاب روان شناسی کاربردی شطرنج درک عامل انسانی

  6,000تومان

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 128انتشارات فرزین تالیف عزیزاله صالحی مقدم
 13. موجود

  کتاب تمرینهای گام به گام آکادمی شطرنج

  8,000تومان

  7,600 تومان

  تعداد صفحه 101انتشارات خرد پاک تألیف استاد بزرگ شطرنج حسن عباسی فر
 14. موجود

  کتاب گشایشها درعمل جلد1و2

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 329انتشارات فرزین تألیف آناتولی کارپوف ترجمه رضارضایی-هادی مومنی
 15. موجود

  کتاب تکنلک های بازی پوزیسیونی 46روش استراتژیک برای گرفتن برتری

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 325 انتشارات شباهنگ تألیف والری برونزنیک -آناتولی تریوخین ترجمه پروانه هل عطایی
 16. موجود

  کتاب شطرنج برنده شطرنج برنده بازی کنید جلد1

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات نوید شیراز تألیف یاسر سیروان (استادبزرگ بین المللی)-جرمی سیلمن ترجمه سهیل هوشداران
 17. موجود

  کتاب تمرین های کاربردی شطرنج 600درس ازتاکتیک تااستراتژی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 264انتشارات فرزین تألیف ری چنگ ترجمه احسان محمد اسماعیل
 18. موجود

  کتاب مسئله های شطرنج

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 206انتشارات اندیشه برتر تألیف سید کاظم مرتضوی-میترا مرتضوی
 19. موجود

  کتاب استراتژی مدرن شطرنج از کلاسیک تا اولتراد ینامیک

  7,500تومان

  7,125 تومان

  تعداد صفحه 128انتشارات فرزین تالیف عزیزاله صالحی مقدم
 20. موجود

  کتاب هنر قربانی درشطرنج

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات شباهنگ تألیف رودولف اشپیلمان ترجمه شاهین امیرشریفی
 21. موجود

  کتاب شطرنج دینامیک بازی ها وآموزش

  2,500تومان

  2,375 تومان

  تعداد صفحه 120انتشارات فرزین تالیف عزیزاله صالحی مقدم
 22. موجود

  کتاب مات های دوحرکتی

  4,000تومان

  3,800 تومان

  تعداد صفحه 61انتشارات فرزین تألیف پاول دوبرینتسکی ترجمه ابولقاسم نجیب
 23. موجود

  کتاب تمرین های شطرنج

  5,000تومان

  4,750 تومان

  تعداد صفحه 159انتشارات فرزین تالیف عزیزاله صالحی مقدم
 24. موجود

  کتاب تئوری بنیادی شطرنج مایزلیس

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 688انتشارات فرزین تألیف مایزلیس ترجمه رضارضایی
 25. موجود

  کتاب تدریس شطرنج گام به گام

  5,000تومان

  4,750 تومان

  تعداد صفحه 128انتشارات فرزین ترجمه رضارضایی
 26. موجود

  کتاب شطرنج برای کودکان چگونه به فرزند خود شطرنج بیاموزیم

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 105انتشارات شباهنگ تألیف مورای چندلر-هلن میلیگان ترجمه خشایاربهاری
 27. موجود

  کتاب تمرین های قدم به قدم شطرنج کتاب کارگام3

  12,500تومان

  11,875 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات شباهنگ تألیف راب برونیا-کورفان ویخردن ترجمه شهرام فخرعبداللهی
 28. موجود

  کتاب تمرین های قدم به قدم شطرنج کتاب کارگام2

  9,500تومان

  9,025 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات شباهنگ تألیف راب برونیا-کورفان ویخردن ترجمه شهرام فخرعبداللهی
 29. موجود

  کتاب تمرین های قدم به قدم شطرنج کتاب کارگام1

  9,500تومان

  9,025 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات شباهنگ تألیف راب برونیا-کورفان ویخردن ترجمه شهرام فخرعبداللهی
 30. موجود

  کتاب درسهای شطرنج برای نوجوانان آخربازی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات شباهنگ تألیف سید کاظم مرتضوی
 31. تماس

  کتاب آموزش ودرسنامه شطرنج دوره های آمادگی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات شباهنگ تألیف محمد صباحی
 32. موجود

  کتاب چگونه پدر خود رامات کنیم 50الگوی مات هوشمندانه

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 127 انتشارات شباهنگ تألیف مورای چندلر ترجمه اعظم اعتماد
0