1. تماس

  کتاب تئوری وسط بازی شطرنج - کتاب دوم - صور و اشکال پویا

  27,000تومان

  24,300 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف دکتر دکتر ماکس ایوه ترجمه خسرو شهسوار
 2. تماس

  کتاب تئوری وسط بازی شطرنج - کتاب اول - صور و اشکال ایستا

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف دکتر دکتر ماکس ایوه ترجمه خسرو شهسوار
 3. تماس

  کتاب درسنامه 2 - راهنمای ترکیب های شطرنج

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جوان تألیف سر گنی ایواشچنکو ترجمه حسین میرزایی
 4. تماس

  کتاب درسنامه 1 - راهنمای تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات جوان تألیف سر گنی ایواشچنکو ترجمه حسین میرزایی
 5. تماس

  کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد دوم

  38,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 6. تماس

  کتاب مسابقات بزرگ در تاریخ شطرنج جلد اول

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات شباهنگ تألیف علیرضا شفیعی
 7. تماس

  کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 8. تماس

  کتاب دایره المعارف های گشایشهای شطرنج جلد 2

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین ترجمه رضا رضایی - مرتضی رضایی
 9. تماس

  کتاب پرسشنامه های روانشناسی با تاکید بر روانشناسی ورزشی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات مولف تالیف مجید کرامتی مقدم
 10. تماس

  کتاب دیدگاه نو در شطرنج 3(شطرنج خود را ارتقا دهید) - BOOST YOUR CHESS

  17,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات شباهنگ تألیف آرتور یوسوپف
 11. تماس

  کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد دوم - تاکتیک و ترکیب

  18,000تومان

  16,200 تومان

  تعداد صفحه 567 انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف
 12. تماس

  کتاب میراث شطرنجی آلخین - جلد اول - زندگینامه - تئوری گشایشها

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات فرزین تألیف آلکساندر کوتوف
 13. تماس

  کتاب مهارت در استراتژی شطرج

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات کیان نشر تألیف یوهان هلستن
 14. تماس

  کتاب درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرج - جلد سوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات فرزین تألیف الکساندر مازیا
 15. تماس

  کتاب کارنامه قهرمانان جهان (2) - گری کاسپاروف

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات فرزین تألیف گری کاسپاروف
 16. تماس

  کتاب کارنامه قهرمانان جهان - گری کاسپاروف

  38,000تومان

  34,200 تومان

  تعداد صفحه 535 انتشارات فرزین تألیف گری کاسپاروف
 17. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با نقاشی - گام اول

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 18. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با تصویر - گام دوم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 19. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با مسئله - گام سوم

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 20. تماس

  کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام چهارم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 21. تماس

  کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام پنجم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 22. تماس

  کتاب درس و مشق مسائل کلیدی شطرج - گام ششم

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 23. تماس

  کتاب درس و مشق گشایش های شطرنج برای کودکان (گشایش های باز) - کتاب اول

  12,500تومان

  11,875 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 24. تماس

  کتاب آموزش شطرنج با تصویر - پایه 1 - کتاب کار گام دوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 25. تماس

  کتاب تقویت هوش با تمرین شطرنج - پایه 2

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 26. تماس

  کتاب مبانی شناخت دفاع و مات در دو حرکت - پایه 3

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دستخط تألیف دانش دادگر
 27. تماس

  کتاب حمله به شاه 250روش به دام انداختن شاه

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات شباهنگ تألیف سیمون ویلیامز ترجمه حسین میرزایی-گلچهره میرزایی
 28. تماس

  کتاب 1001روش جالب مات

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات شباهنگ تألیف فرد رینفلد ترجمه علی اکبر مهرجویی-فرنازعربی
 29. تماس

  کتاب بیاین با هم بازی کنیم (شطرنج) - جلد اول

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 40 انتشارات فرزین تألیف میترا هنرمند
 30. تماس

  کتاب بیاین با هم بازی کنیم (شطرنج) - جلد دوم

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات فرزین تألیف میترا هنرمند
 31. تماس

  دوره 5 جلدی فلش کارت شطرنج برنده

  36,050تومان

  32,445 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات شباهنگ تألیف محمد صباحی
 32. تماس

  دوره 4 جلدی 2000 آزمون تمرینی

  32,000تومان

  28,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جوان تألیف -
0