1. تماس

  کتاب کاربردهای صنعتی لیزر

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نشر دانشگاهی کیان تالیف محمد زرگر آزاد
 2. تماس

  کتاب کليد کاربردی NDT و بازرسی جوش

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 782 انتشارات آلباتروس تالیف امیر قاسمی
 3. تماس

  کتاب توسعه پاک

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نشر دانشگاهی کیان تالیف محسن هاشمی
0