1. تماس

    کتاب مبانی برنامه ریزی کاربری و کاداستر اراضی روستایی

    25,000 تومان

    تعداد صفحه 363 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمد حاصلی - حجت الله صادقی - محمد امین خراسانی
0