1. کتاب شهر سراب

  18,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات فضا تألیف جاناتان بارنت ترجمه دکتر ملیحه مقصودی
 2. کتاب مکان های عمومی، فضاهای شهری - ابعاد گوناگون طراحی شهری

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 609 انتشارات دانشگاه هنر تألیف متیو کارمونا ترجمه دکتر فریبا قرائی
 3. کتاب طراحی شهری - گونه شناسی، رویه ها و طرح ها همراه با بیش از پنجاه مورد خاص

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پروفسور جان لنگ ترجمه دکتر سید حسین بحرینی
 4. کتاب تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 609 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف ناصر مشهدیزاده دهاقانی
0