1. کتاب روان شناسی مکان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات فضا تألیف دیوید کانتر ترجمه مریم امیری خواه
 2. کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات دانشگاه تهران تألیف آن آر بییر ترجمه دکتر سید حسین بحرینی
 3. کتاب پویایی نظام شهری ایران

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات مبتکران تألیف دکتر اصغر نظریان
 4. کتاب مدیریت و حکمروایی شهری

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه هنر تألیف دکتر ناصر برک پور
 5. کتاب بررسی زندگی فضای عمومی

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات اول و آخر تألیف یان گل ترجمه محمد سعید ایزدی
 6. کتاب چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

  33,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات علم معمار رویال تألیف یان گل ترجمه دکتر مصطفی بهزادفر
 7. کتاب آفرینش مرکز شهری سرزنده - اصول طراحی شهری و بازآفرینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف سای پامیر ترجمه دکتر مصطفی بهزادفر
 8. کتاب مقالاتی در باب شهر و شهرسازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر منوچهر مزینی
 9. کتاب شهر انسانی

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات علم معمار رویال تألیف یان گل ترجمه دکتر علی غفاری
 10. کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 11. کتاب از شار تا شهر

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید محسن حبیبی
 12. کتاب درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر زهره عبدی دانشپور
 13. کتاب بازآفرینی شهری - یک کتاب راهنما

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پیتر رابرتز ترجمه دکتر محمد سعید ایزدی
 14. کتاب حفاظت سنگ، مروری بر آخرین پژوهش های علمی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 319 انتشارات فضا تألیف اریک دوئن ترجمه مهدی رازانی
 15. کتاب مبانی آب و هوا شناسی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 590 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد رضا کاویانی
 16. کتاب مدیریت روستایی در ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مهدی طالب
 17. کتاب تحقق پذیری هویت در معماری و شهرسازی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات فکر نو تألیف عبد الحمید نقره کار - مهران علی الحسابی