1. تماس

  کتاب تناسبات در معماری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات فکر نو تألیف دکتر سیاوش تیموری
 2. تماس

  کتاب شعر فضا

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات فکر نو تألیف دکتر محمد رضا شیرازی
 3. تماس

  کتاب میراث معماری مدرن ایران

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف اسکندر مختاری
 4. تماس

  کتاب مجموعه کتب عملکردهای معماری - کتاب دهم - خانه

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات کسری تألیف نیما طالبیان - سیما نبی زاده - مهدی آتشی
 5. تماس

  کتاب تاریخ معماری جهان

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 801 انتشارات خاک تألیف فرانسیس د.ک. چینگ - مارک ام. یارزومبک - ویکرامادیتیا پراکاش ترجمه محمد احمدی نژاد
 6. تماس

  کتاب مفاهیم پایه در طراحی فضا

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات فکر نو تألیف اولریخ اکسنر - دتریش پرسل ترجمه شادی عزیزی - صفورا اولنج
 7. تماس

  کتاب مفاهیم پایه در ایده پردازی طراحی معماری

  13,000تومان

  11,700 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات فکر نو تألیف برت بیلفلد - سباستین ال خولی ترجمه شادی عزیزی - پریسا مقدم
 8. تماس

  کتاب خانه در فرهنگ ایرانی - مفاهیم و بعضی از کاربردها

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تألیف دکتر حسین سلطان زاده
 9. تماس

  کتاب نهشت دیجیتال مواد - ساخت دیجیتال در معماری

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات کسری تألیف زوبین خبازی
 10. تماس

  کتاب مفاهیم پایه در طراحی مسکن

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات فکر نو تألیف یان کربز ترجمه شادی عزیزی - صفورا اولنج
 11. تماس

  کتاب مفاهیم پایه در تحلیل شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات فکر نو تألیف گریت شوالباخ ترجمه شادی عزیزی
 12. تماس

  کتاب تفکر معمارانه - فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات فکر نو تألیف مایکل براون ترجمه دکتر سعید حقیر
 13. تماس

  کتاب زبان الگو- سرمشق طراحی - تجربه طراحی بر پایه آموزه های بومی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف رضا سامه
 14. تماس

  کتاب فوکو برای معماران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات فکر نو تألیف گوردانا فونتاتا جیوستی ترجمه احسان حنیف
 15. تماس

  کتاب بوردیو برای معماران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات فکر نو تألیف هلنا وبستر ترجمه احسان حنیف
 16. تماس

  کتاب مرلوپونتی برای معماران

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات فکر نو تألیف جاناتان هیل ترجمه گلناز صالح کریمی
 17. تماس

  کتاب لوفور برای معماران

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات فکر نو تألیف ناتانیل کلمن ترجمه سپیده برزگر
 18. تماس

  کتاب از آغاز تا آغاز ... چگونه معمار شویم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات فکر نو تألیف یاسمین شریف - جین تنکارد ترجمه سیده صدیقه میرگذار - پریا پورمحمدی - زینب خزایی
 19. تماس

  کتاب مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات فکر نو تالیف لیندا اشتگ
 20. تماس

  کتاب ديجيتال فبريکيشن - روش های پيشرفته طراحی و ساخت در معماری

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات فکر نو تالیف گلناز نوری
 21. تماس

  کتاب محاط در محیط - کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهر سازی

  62,500تومان

  59,375 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر آزاده شاهچراغی دکتر علیرضا بندر آباد
 22. تماس

  کتاب زبان اسکیس

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات فکر نو تألیف مهندس محمد پیرداوری
 23. تماس

  کتاب معماری ایرانی

  34,000تومان

  30,600 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات مولف تألیف دکتر محمد کریم پیرنیا ، دکتر غلامحسین معماریان
 24. تماس

  کتاب فلسفه برای معماران

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات فکر نو تالیف برانکو ميتروويچ
0