1. تماس

  کتاب گزیده ای از مقاله های ریاضی

  5,000تومان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف عليرضا مدقالچی
 2. تماس

  کتاب 2000 مساله حل شده در ریاضیات گسسته

  3,400تومان

  3,060 تومان

  تعداد صفحه 594 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف مارک لارس ليپسن
 3. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد دوم

  25,500تومان

  22,950 تومان

  تعداد صفحه 421 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راس فينی
 4. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد اول

  24,000تومان

  21,600 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف راس فينی
 5. تماس

  کتاب هندسه دیفرانسیل مقدماتی

  13,300تومان

  11,970 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بارت اونيل
 6. تماس

  کتاب نظریه آمار - جلد دوم

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف برنارد و. ليندگرن
 7. تماس

  کتاب اصول آماری در طرح آزمایشها - جلد دوم

  2,700تومان

  2,430 تومان

  تعداد صفحه 538 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ب. واينر
 8. تماس

  کتاب روشهای آنالیز حقیقی

  8,000تومان

  7,200 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد گولدبرگ
 9. تماس

  کتاب آشنایی با فرایندهای تصادفی

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف محمد حسين افقهی
 10. تماس

  کتاب آشنایی با نظریه گروهها

  1,800تومان

  1,620 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف والتر لدرمن
 11. تماس

  کتاب اعداد مختلط و هندسه

  1,700تومان

  1,530 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ليانگ شين هان
 12. تماس

  کتاب آموزش تدریس ریاضیات دبیرستانی

  3,000تومان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جان ر.كولب
 13. تماس

  کتاب نظریه مجموعه ها و كاربردهای آن

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ويو فنگ‌لين
 14. تماس

  کتاب فرمولهای ریاضی

  4,500تومان

  4,050 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف گ.گ.تسيپكين
 15. تماس

  کتاب اصول آماری در طرح آزمایشها - جلد اول

  7,000تومان

  6,300 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ب. واينر
 16. تماس

  کتاب جبر ماتریسها برای علوم زیستی و كاربردهای آماری آن

  1,500تومان

  1,350 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف س. سيرل
 17. تماس

  کتاب آشنایی با اقتصادسنجی

  6,200تومان

  5,580 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف اسكار لانگه
 18. تماس

  کتاب آنالیز عددی مقدماتی به شیوه الگوریتمی

  3,200تومان

  2,880 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كارل دوبور
 19. تماس

  کتاب آمار ناپارامتری كاربردی

  14,000تومان

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 622 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف سيد متقدی هاشمی‌پرست
 20. تماس

  کتاب معادلات دیفرانسیل و كاربرد آنها

  23,000تومان

  20,700 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف جرج ف.سيمونز
 21. تماس

  کتاب آشنایی با تاریخ ریاضیات - جلد اول

  9,000تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف هاوارد دبليو. ايوز
 22. تماس

  کتاب مبانی نظریه صف

  2,200تومان

  1,980 تومان

  تعداد صفحه 628 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف كارل م. هريس
 23. تماس

  کتاب طراحی منطقی دستگاههای رقمی

  2,100تومان

  1,890 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف آرتور د.فريدمن
 24. تماس

  کتاب مفاهیم و روشهای آماری - جلد اول

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ريچارد ای. جانسون
 25. تماس

  کتاب اعداد مختلط

  2,400تومان

  2,160 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف والتر لدرمن
 26. تماس

  کتاب نظریه نمونه گیری

  3,700تومان

  3,330 تومان

  تعداد صفحه 436 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پرويز شيرانی
 27. تماس

  کتاب نظریه طبیعی مجموعه ها

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف پ.ر. هالموس
 28. تماس

  کتاب مبانی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

  5,900تومان

  5,310 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ايان اسندون
 29. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف بی.دبليو. ويلر
 30. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی - جلد 2 قسمت 1

  21,000تومان

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف لوئيس ليتهلد
 31. تماس

  کتاب نظریه آمار- جلد اول

  8,700تومان

  7,830 تومان

  تعداد صفحه 444 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف برنا رد و. ليندگرن
 32. تماس

  کتاب آشنایی با توپولوژی و آنالیز نوین

  6,500تومان

  5,850 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات نشر دانشگاهی تالیف ج. ف. سيمونز
0