1. تماس

  کتاب نکته و تست مباحث آمار توصیفی و استنباطی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ساد تالیف جواد خلعتبری
 2. تماس

  کتاب مبانی آنالیز عددی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات موج چهارم تالیف حسین امینی خواه
0