1. کتاب حسابداری 2: اصول، مفاهیم و کاربرد

  29,000تومان

  27,550 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات دانش مدیریت تألیف محمود نبی زاده
 2. کتاب اصول حسابداری 1

  27,000تومان

  25,650 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات صفار تألیف چارلز هورن گرن ترجمه دکتر ایرج نوروش
0