1. تماس

   کتاب مجموعه پرسش های آزمون پیش کارورزی به همراه پاسخ تشریحی شهریور 95 - گزینه اول - 11 قطب آموزشی

   59,800تومان

   53,820 تومان

   تعداد صفحه 148 انتشارات آرتین طب تألیف محمد موحدی نیا میثم پناهی نسیم نعمتی مینو صالحی فاطمه رجبی
  2. تماس

   کتاب مجموعه پرسش های آزمون پیش کارورزی به همراه پاسخ تشریحی اسفند 94 - گزینه اول

   54,800 تومان

   تعداد صفحه 580 انتشارات آرتین طب تألیف محمد موحدی‌نیا
  3. تماس
  4. تماس

   کتاب گزینه اول - مجموعه پرسش های آزمون پیش کارورزی اسفند 92به همراه پاسخ تشریحی

   9,800 تومان

   تعداد صفحه 103 انتشارات آرتین طب تألیف صادق شفائی ، احمد معصومی
  0