1. تماس

  کتاب دانستنی های کاربردی بیمه تامین اجتماعی، راهنمای عمل کارفرمایان و بیمه شدگان جلد اول

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف هادی ابراهیمی - مریم صافی - علی اصغر یوسفی نیا
 2. تماس

  کتاب مروری بر روش های کاربردی تحقیق کیفی در علوم اجتماعی و انسانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ندا علیزاده
 3. تماس

  کتاب مولفه های اجتماعی سلامت

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف مایکل مارموت - ریچارد ویلکینسون ترجمه دکتر علی منتظری
 4. تماس

  کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر یحیی علی بابایی - دکتر غلامرضا جمشیدیها
 5. تماس

  کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری - جلد دوم قسمت دوم: استنباط آماری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی تألیف ریچارد جی شیولسون ترجمه دکتر علیرضا کیامنش
 6. تماس

  کتاب ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی و و نظریه اجتماعی پسامدرن - زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر غلامرضا جمشیدیها - هاشم واعظی
 7. تماس

  کتاب آزمون های طبقه بندی شده زبان تخصصی علوم اجتماعی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف سعیده امینی
 8. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های تشریحی طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روش تحقیق در پژوهش علوم اجتماعی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف غلامحسین حبیبی
 9. تماس

  کتاب سیاست اجتماعی بنیان های مفهومی و نظری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تالیف غلامرضا غفاری
 10. تماس

  کتاب توسعه اجتماعی - چشم انداز جهانی و وضعیت ایران

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالحسین کلانتری
 11. تماس

  کتاب به سوی یک رنسانس شهری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لرد راجرز
 12. تماس

  کتاب اندیشه های تربیتی هنری ژیرو - نقد و بررسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه زیباکلام
 13. تماس

  کتاب بنیادهای فقهی حقوقی نظم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات مجد تالیف محمد رسول آهنگران
 14. تماس

  کتاب طبقه بندی و قشربندی اجتماعی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف
 15. تماس

  کتاب طبقه و قشربندی اجتماعی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف رزماری کرامپتون
 16. تماس

  کتاب هوش اجتماعی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات لیوسا تألیف دانیل گلمن ترجمه هوشیار رزم آزما
 17. تماس

  کتاب زیتون

  30,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نگاه تالیف دیو اگرس
 18. تماس

  کتاب در تنگنای بیم و امید

  28,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات نی تالیف عبدالمحمد کاظمی پور
 19. تماس

  کتاب علوم اجتماعی محیط زیست

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 396 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسمائل واکارو
 20. تماس

  کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم متوسطه نشر اسفندیار

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات نشر اسفندیار تالیف
 21. تماس

  کتاب آمار و روش تحقیق در علوم اجتماعی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات پوران پژوهش تالیف سینا احمدی
 22. موجود

  کتاب سوادآموزی علوم اجتماعی دوره انتقال

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات سازمان نهضت سواد آموزی تالیف اسلام حیدری
 23. تماس

  کتاب نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات دانشگاه شهید رجایی تالیف اسماعیل ضرغامی
 24. تماس

  کتاب تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات آتی نگر تالیف محمد فتحيان
 25. تماس

  کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات سمت تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی
 26. تماس

  کتاب تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1322)

  4,500تومان

  4,050 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات سمت تالیف دکتر صادق زیبا کلام
 27. تماس

  کتاب توسعه پایدار گردشگری - ازمفهوم تا عمل

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه شیراز تالیف سعیدرضا اکریان رونیزی
 28. تماس

  کتاب مطالعات گردشگری وعلوم اجتماعی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف اندرو هولدن
 29. تماس

  کتاب تجارت اجتماعی جلد 1:بازاریابی،فناوی و مدیریت

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف افرایم توربان
 30. تماس

  کتاب تحلیل شبکه اجتماعی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف محسن نوغانی دخت بهمنی
 31. تماس

  کتاب گفتارهایی در عدالت اجتماعی جلد 1

  38,500 تومان

  تعداد صفحه 698 انتشارات دانشگاه امام صادق تالیف عادل پیغامی
0