1. کتاب پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک - کارشناسی ارشد بیوشیمی

  6,400 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات پیام نور تألیف بهزاد لامع راد - سعید رضائی زارچی
 2. کتاب بیوشیمی ABS

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 3. کتاب برای کنکور بیوشیمی - مرور سریع و جامع بر منابع

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 523 انتشارات خسروی تألیف محمد رضا ناظم ، جواد زواررضا ، مسعود صالحی‌پور
 4. کتاب مجموعه سوالات تالیفی بیوشیمی - هارپر -لنینجر -دولین RQB

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات حکیم هیدجی تألیف جواد محمد نژاد ، سعید خسروپور
 5. کتاب Biochemistry2vol-offset-2015

  359,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Jermy M. Berg
 6. کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-1VOL-offset-2015

  209,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آرتین طب تألیف Victor W. Rodwell
 7. کتاب Tietz Fundamental of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-2vol-2015

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Carl A. Burtis
 8. کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-Offset-2015

  209,200 تومان

  تعداد صفحه 817 انتشارات پردیس باوران تألیف Robert K. Murray
 9. کتاب Lehninger Principle of Biochemistry-2vol

  399,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف David L. Nelson
 10. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی ساختمان و فعالیت - جلد دوم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
 11. کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف اکبر جعفرنژاد
 12. کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 1

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 707 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ، لابرت استرایر ترجمه سالار بختیاری
 13. کتاب بیوشیمی جامع پزشکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات آییژ تألیف محمود دوستی ، فرزاد اسدی ، محمدحسین جوان‌بخت
 14. کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 2

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه 1446 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ترجمه سالار بختیاری
 15. کتاب اصول شیمی بالینی و روش های تشخیصی مولکولی تیتز جلد اول

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات ارجمند تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه هوشنگ امیررسولی
 16. کتاب ترجمه کامل بیوشیمی مصور هارپر

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 990 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ویکتور رادول ترجمه جواد محمدنژاد‌اروق ، سالار بختیاری
 17. کتاب بیوشیمی هارپر

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 887 انتشارات آرتین طب ترجمه احمدرضا نیاورانی
 18. کتاب بیوشیمی مصور هارپر

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 1112 انتشارات ارجمند تألیف ویکتور رادول ترجمه خسرو سبحانیان
 19. کتاب ضروریات بیوشیمی

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی
 20. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول 2013

  65,900تومان

  59,310 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
 21. کتاب اصول شیمی بالینی و روش های تشخیصی مولکولی تیتز جلد دوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات ارجمند تألیف کارل ای. بورتیس ترجمه هوشنگ امیررسولی
 22. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2013

  85,900تومان

  77,310 تومان

  تعداد صفحه 1054 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
 23. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم -2013

  85,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اطمینان تألیف دیوید لی نلسون ترجمه نازنین پیروزنیا
 24. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد 2 - بیوانرژیک و متابولیسم - همراه با CD

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات آییژ تألیف آلبرت ال. لنینجر ترجمه رضا محمدی
 25. کتاب ضروریات بیوشیمی دولین

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات خسروی تألیف تامس.م دبلیو ترجمه جواد زواررضا
 26. کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2015- تمام رنگی

  75,900 تومان

  تعداد صفحه 932 انتشارات حیدری تألیف اکبر جعفرنژاد ، علیرضا خوشدل
  0