1. کتاب الترجمه و التعریب

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات پیام نور تألیف عبدالعلی آل بویه لنگرودی
 2. کتاب ترجمه ی مکاتبات و اسناد 2

  7,600 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات پیام نور تألیف هوشنگ توانگر
 3. کتاب ترجمه ی متون سیاسی

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات پیام نور تألیف غلامرضا تجویدی
 4. کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 2

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات پیام نور تألیف غلامرضا تجویدی
 5. کتاب اصول و روش ترجمه

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات پیام نور تألیف کاظم لطفی پور ساعدی
 6. کتاب ترجمه متون اقتصادی

  7,100 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات پیام نور تألیف منوچهر جعفری گهر
 7. کتاب آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه ی متون پزشکی

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات جامعه نگر تألیف ابوالقاسم آوند
 8. کتاب داستان خرس های پاندا

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 87 انتشارات شمشاد تألیف ماتئی ویسنی یک ترجمه هانیه رجبی
 9. کتاب لذت خیانت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات بیدگل تألیف بلانشو ترجمه نصرالله مرادیانی
 10. کتاب نفیس ایلیاد و اودیسه

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات ارس تألیف هومر ترجمه سعید نفیسی
 11. کتاب در قلمرو زرین - سیصد و شصت و پنج روز با ادبیات انگلیس

  32,500 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات سخن تألیف حسین محی الدین الهی قمشه ای
 12. کتاب مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 895 انتشارات موسسه نگاه تالیف فدریکو گارسیا لورکا ترجمه زهرا رهبانی
0