1. کتاب توسعه پایدار روستایی

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات پیام نور تألیف نفیسه مرصوصی - رحمت اله بهرامی پاوه
 2. کتاب توسعه پایدار

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات سمت تألیف دكتر شمس‌ السادات زاهدی
 3. کتاب مدیریت شهری - جلد اول - مبانی و حوزه ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات تیسا تألیف غلامرضا کاظمیان
 4. کتاب نابرنامه ریزی - رویکردهای جدید در لیبرالیسم، زندگی ساده، شهرهای قابل زندگی، گزینه های سیاستی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 219 انتشارات مدیران امروز تألیف چارلز سیگل ترجمه محمود شورچه
 5. کتاب مدیریت شهری - جلد دوم - مدیریت شهری در ایران

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 586 انتشارات تیسا تألیف حسین ایمانی جاجرمی
 6. کتاب مدیریت شهری - جلد سوم - بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 517 انتشارات تیسا تألیف نوید سعیدی رضوانی
 7. کتاب شهرها

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات مهرازان تألیف ریچارد راجرز ترجمه ایرج شهروز تهرانی
 8. کتاب فرایندهای توسعه شهری - طرح ها و برنامه ها - با تاکید بر طرح های تهران

  18,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آذرخش تالیف دکتر سید مهدی معینی
 9. کتاب مبانی توسعه ی پایدار - با تاکید بر محیط زیست شهری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تألیف دکتر رضوان حجازی
 10. کتاب توسعه شهری پایدار - مجموعه مقالات

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر بهناز امین زاده
 11. کتاب نسخه ایرانی توسعه پایدار شهری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر محمد نقی زاده
 12. کتاب دستیابی به شکل پایدار شهری 1

  2,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری تألیف کتی ویلیامز ترجمه واراز مرادی مسیحی
 13. کتاب مکان پایدار

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تألیف کریستین فیلیپس ترجمه دکتر حمیدرضا عظمتی
 14. کتاب پایداری شهر ایرانی

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات علم تألیف مظفر صرافی
 15. کتاب اداره شهرهای پایدار

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات پرهام نقش تألیف باب ایوانس ترجمه دکتر غلامرضا کاظمیان
 16. کتاب توسعه پایدار - اقتصاد و سازوکارها

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پی نینتی کریشنارائو ترجمه احمدرضا یاوری
 17. کتاب ابعاد شهر پایدار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف پروفسور مایک جنکز ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان
 18. کتاب توسعه پایدار و معماری بومی در ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات سیمای دانش تألیف مسعود رضایی
 19. کتاب مبانی و مفاهیم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات آذرخش تالیف دکتر جهانگیر حیدری
 20. کتاب مسکن سازی پایدار - اصول و کاربرد

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تألیف برایان ادواردز ترجمه دکتر اسماعیل ضرغامی
 21. کتاب آئین شهرسازی پایدار

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات مهر ایمان تألیف کوین کریزک ترجمه دکتر مصطفی بهزادفر
 22. کتاب معیارهای ساختار محلات شهری پایدار - با تکیه بر اقلیم گرم و خشک ایران

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات آذرخش تالیف دکتر حامد مضطر زاده
 23. کتاب مناطق، راهبردهای فضایی و توسعه ی پایدار

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات آذرخش تالیف گراهام هافتون ترجمه عارف اقوامی مقدم
 24. کتاب شهر خلاق - جلد 1 - برنامه ریزی راهبردی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف محمد هادی جاوید
 25. کتاب شهر خلاق - جلد 2 - اقتصاد پایدار

  13,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف سید علی حسین پور
 26. کتاب آینده شهری قرن 21

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 579 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تألیف پیتر هال ترجمه دکتر رحیم سرور
  0