1. کتاب مطلوبیت سنجی محیط های شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر مجتبی رفیعیان
 2. کتاب طرح ها و رویکردهای شهری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات آذرخش تالیف سعید بختیاری
 3. کتاب نظریه، شهر، فضا، مدیریت شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات طحان تالیف مجتبی رفیعیان
 4. کتاب مدیریت شهری

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات علم تألیف دکتر غلامرضا لطیفی
 5. کتاب مدیریت شهری در جهان

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات دانشگاه امام رضا تألیف دکتر محمد تقی رضویان
 6. کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی - جلد دوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر محسن اسماعیلی
 7. کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی - جلد اول

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر محسن اسماعیلی
 8. کتاب سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات گنج هنر تألیف الهام لشکری
0