1. کتاب اصول حسابداری 1 - منطبق با استانداردهای حسابداری ایران

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 2. کتاب اصول حسابداری 3

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات ادبستان تألیف دکتر فرخ برزیده
 3. کتاب اصول حسابداری 3 با تاکید بر استانداردهای حسابداری ایران

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات کیومرث تألیف مهدی علی نژاد ساروکلائی
 4. کتاب اصول حسابداری 3

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه
 5. کتاب اصول حسابداری 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سایه گستر تألیف دکتر ناصر حمیدی
 6. کتاب اصول حسابداری 2

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف دکتر ناصر حمیدی
 7. کتاب اصول حسابداری 1

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر شکراله خواجوی
 8. کتاب اصول حسابداری 1 - مطابق با سرفصل های شورای عالی برنامه ریزی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات ترمه تألیف دکتر محمد حسین ستایش
 9. کتاب اصول حسابداری 2 - رشته های حسابداری و مدیریت

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 481 انتشارات شهید سعید محبی تألیف دکتر یحیی حساس یگانه
0