1. کتاب 50 درس اساسی در شطرنج

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات فرزین تألیف استیو گیدینز ترجمه احسان محمداسماعیل
 2. کتاب روش جدید اموزش شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف رومن پلتز ترجمه عباس لطفی
 3. کتاب تاکتیک در شطرنج

  1,700 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات فرزین تألیف عزیزاله صالحی مقدم
 4. کتاب آزمونهای مهارت در شطرنج: سنجش قدرت ترکیبی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات فرزین تألیف نیکالای ژوراولف ترجمه رضا رضایی
 5. کتاب آزمونهای استراتژی در شطرنج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات فرزین تألیف خلیل حسینی
 6. کتاب طرح درس برای مربیان شطرنج

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات فرزین تألیف رحیم دلجو
 7. کتاب بیایید شطرنج بازی کنیم - جلد اول

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات فرزین تألیف عزیزاله صالحی مقدم
 8. کتاب شطرنج قهرمانی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 273 انتشارات فرزین تألیف آلبریک اوکلی ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 9. کتاب تئوری آخر بازی رخ

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات پارسیا تألیف محمد حسین علیزاده برزی
 10. کتاب تئوری آخر بازی وزیر

  2,600 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات پارسیا تألیف محمد حسین علیزاده برزی
 11. کتاب تئوری آخر بازی اسب

  6,600 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات پارسیا تألیف محمد حسین علیزاده برزی
 12. کتاب تئوری آخر بازی فیل

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پارسیا تألیف محمد حسین علیزاده برزی
 13. کتاب تئوری آخر بازی پیاده

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پارسیا تألیف محمد حسین علیزاده برزی
 14. کتاب آموزش شطرنج

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات فرزین تألیف بابی فیشر ترجمه حسین میرزایی
 15. کتاب روش من - درسنامه ای بر اساس اصول نوین شطرنج

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات شباهنگ تألیف آرون نیمزوویچ ترجمه خشایار بهاری
 16. کتاب درسهای شطرنج کودکان و نوآموزان 1 - کیش و مات

  4,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات علم نو تألیف مریم شهیدیان
 17. کتاب راهی به سوی آموزش شطرنج پایه

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات فرزین تألیف پرهام هنری
 18. کتاب تئوری شطرنج

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات شباهنگ تألیف لئونارد باردن ترجمه محمد طلوعی فر
 19. کتاب کلاس شطرنج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات شباهنگ تألیف هادی قربانی
 20. کتاب تاکتیک های شطرنج برای نوجوانان

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات شباهنگ تألیف مورای چندلر ترجمه هادی کریمی
 21. کتاب تئوریهای نوین و بنیادین شطرنج

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات اندیشه برتر تألیف سید کاظم مرتضوی
 22. کتاب گشایش های شطرنج به زبان ساده

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات فرزین تألیف جان واتسن ترجمه احسان محمد اسماعیل
 23. کتاب تمرین های گام به گام در شطرنج - دوره امادگی 1

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات شباهنگ تألیف سیامک آزادواری
 24. کتاب استراتژی و تاکتیک در شطرنج

  2,600 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات فرزین تألیف عباس لطفی
 25. کتاب مفاهیم وسط بازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات شباهنگ تألیف جان نان ترجمه احسان محمداسماعیل
  0