1. کتاب روش تحقیق در روانشناسی بالینی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات سمت تألیف دكتر علی صاحبی
 2. کتاب خود آموز ذهن سالم بدن سالم

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 303 انتشارات کتاب آمه تألیف دکتر دیوید سوبل ترجمه فرید قاهری
 3. کتاب روانشناسی بالینی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 554 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر عبدالحسن فرهنگی
0