1. تماس

  کتاب آنالیز حقیقی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف محمد حسین فاروقی
 2. تماس

  کتاب تاریخچه ریاضیات

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 3. تماس

  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی در مهندسی مالی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف مارک کاپینسکی ترجمه شقایق کردنوری - حمیدرضا مصطفایی
 4. تماس

  کتاب کاربردهای برنامه ریزی خطی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغرپور
 5. تماس

  کتاب زندگی و جهان انیشتین

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات دانشگاه تهران تالیف والتر ایساکسن
 6. تماس

  کتاب زمینه های غالب در جغرافیای انسانی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 419 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فاطمه بهفروز
 7. تماس

  کتاب روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کریم منصورفر
 8. تماس

  کتاب راهنمای گام به گام مدل سازی معادله ساختاری با نرم افزارAMOS Graphic

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 217 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حمید موحد محمدی
 9. تماس

  کتاب ریاضی برای دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا علیزاده
 10. تماس

  کتاب ریاضیات مهندسی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف جلیل راشد محصل
 11. تماس

  کتاب ریاضیات بنیادی برای مجموعه علوم زمین

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف آرا تومانیان
 12. تماس

  کتاب ریاضیات برای جی.آی.اس GIS

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف ولفگانگ کاینس
 13. تماس

  کتاب دوره مختصر منطق صوری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد خوانساری
 14. تماس

  کتاب درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دانکن کرامر
 15. تماس

  کتاب حل مسائل آنالیز حقیقی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 430 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اچ.ال. رویدن
 16. تماس

  کتاب جبر 3 - مدول و نمایشگاه گروه

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 17. تماس

  کتاب جبر 2 - حلقه میدان و نظریه گالو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمدرضا درفشه
 18. تماس

  کتاب جبر 1 - گروه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا درفشه
 19. تماس

  کتاب برنامه ریزی غیرخطی در تحقیق در عملیات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغر پور
 20. تماس

  کتاب برنامه ریزی ریاضی فازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی ترابی
 21. تماس

  کتاب آنالیز ریاضی حقیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات دانشگاه تهران تالیف چارلز چاپمن پاگ
 22. تماس

  کتاب آمار و احتمال - برای رشته های اقتصاد و مدیریت

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن مهرآرا
 23. تماس

  کتاب آمار کاربردی در پژوهش های رفتاری جلد 1 توصیف آماری به همراه SPSS

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات جواد پور کریمی تالیف جواد پور کریمی
 24. تماس

  کتاب آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات دانشگاه تهران تالیف هوشنگ نایبی
 25. تماس

  کتاب اصول و روشهای آمار

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مرتضی نصفت
 26. تماس

  کتاب ریاضیات و خلاقیتهای ذهنی ویژه نوجوانان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات شباهنگ تألیف خسرو خبیری - مهندس شهنام خبیری
 27. تماس

  کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ریاضی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات مهرگان قلم تألیف ساره علی نیا
 28. تماس

  کتاب خلاصه و حل مسائل مقدمه ای بر ریاضیات مالی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات علوم رایانه تالیف شلدون راس
 29. تماس

  کتاب مدل ها و نرم افزارهای تصمیم گیری چند شاخصه + CD

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مولف تألیف دکتر منصور مومنی - علیرضا شریفی سلیم
 30. تماس

  کتاب مدرسان شریف ریاضیات (کاربردی . عددی) - کارشناسی ارشد

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس حسین نامی
 31. تماس

  کتاب مدرسان شریف ریاضی عمومی (2)

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 32. تماس

  کتاب مدرسان شریف ریاضی عمومی (1)

  62,000 تومان

  تعداد صفحه 870 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
0