1. تماس

   کتاب ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی و و نظریه اجتماعی پسامدرن - زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

   7,500 تومان

   تعداد صفحه 226 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر غلامرضا جمشیدیها - هاشم واعظی
  2. تماس

   کتاب آزمون های طبقه بندی شده زبان تخصصی علوم اجتماعی

   6,000 تومان

   تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف سعیده امینی
  3. تماس

   کتاب کتاب تحلیلی زبان تخصصی علوم اجتماعی -2

   11,500 تومان

   تعداد صفحه 280 انتشارات راه تألیف هانیه دیوان بگی
  4. تماس

   کتاب کتاب تحلیلی زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

   11,500 تومان

   تعداد صفحه 280 انتشارات راه تألیف هانیه دیوان بیگی
  5. تماس

   کتاب کتاب طلایی زبان تخصصی علوم اجتماعی 1

   10,000 تومان

   تعداد صفحه 216 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف هاشم ونکی
  6. تماس

   کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی 2

   1,700 تومان

   تعداد صفحه 209 انتشارات پیام نور تألیف غلامرضا ارجمندی - عبدالعلی رحیمی - حسن خلیلی
  7. تماس

   کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی 1

   1,800 تومان

   تعداد صفحه 169 انتشارات پیام نور تألیف غلامرضا ارجمندی - عبدالعلی رحیمی - حسن خلیلی
  8. تماس

   کتاب مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی - زبان تخصصی رشته علوم اجتماعی

   6,800 تومان

   تعداد صفحه 329 انتشارات پیام نور تألیف سید مرتضی نوربخش
  0