1. تماس

   کتاب جامعه شناسی سالمندان

   6,000 تومان

   تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ریچارد سترسن
  2. تماس

   کتاب روانشناسی سالمندی

   16,900 تومان

   تعداد صفحه 308 انتشارات جامعه نگر تألیف علی صدرالهی، زهرا خلیلی، مریم احمدی خطیر، سید مسلم مهدوی شهری
  3. تماس

   کتاب پرستاری سالمندی

   34,900 تومان

   تعداد صفحه 630 انتشارات جامعه نگر تألیف چارلوت الیوپولوس ترجمه سیامک قاسمی، ویدا قدرتی، اسماعیل فلاح مهرآبادی، فرشته رضایی
  4. تماس

   کتاب سالمندان ؛ خودکارآمدی و پرستاری

   6,900 تومان

   تعداد صفحه 108 انتشارات جامعه نگر تألیف سارا ترکانی
  5. تماس

   کتاب ملاحظات ترمیمی در سالمندان

   14,000 تومان

   تعداد صفحه 68 انتشارات رویان پژوه تألیف اعظم ولیان
  6. تماس

   کتاب کاردرمانی سالمندان

   11,000 تومان

   تعداد صفحه انتشارات دانژه تألیف آن مک اینتایر ـ آنیتما اتوال ترجمه محبوبه شاطریان - امیر رحمانی ‌رسا
  7. تماس

   کتاب اصول وفنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

   6,100 تومان

   تعداد صفحه 229 انتشارات پیام نور تألیف حسن عبدالله زاده - حسین زارع - آناهیتا خدا بخشی
  8. تماس

   کتاب سالمندی و مراقبت از سالمندان

   14,800 تومان

   تعداد صفحه 178 انتشارات آرتین طب ترجمه مریم ظهیر
  9. تماس

   کتاب شناخت - رفتار درمانگری سالمندان

   3,550 تومان

   تعداد صفحه 340 انتشارات سمت تألیف كن لایدلاو ترجمه دكتر سیدموسی كافی
  10. تماس

   کتاب روان شناسی رشد - نوجوانی، بزرگسالی

   28,000 تومان

   تعداد صفحه 284 انتشارات علآینده درخشان تألیف دکتر حسن احدی
  11. تماس

   کتاب اصول طراحی مسکن سالمندی - با رویکرد روانشناسی محیط

   30,000 تومان

   تعداد صفحه 308 انتشارات طحان تألیف دکتر امیر مسعود دباغ
  12. تماس

   کتاب طراحی شهری همه شمول - خیابان هایی برای زندگی

   9,500 تومان

   تعداد صفحه 160 انتشارات آرمانشهر تألیف الیزابت برتون ترجمه الهه ساکی
  13. تماس

   کتاب طراحی شهری جامع خیابان های مناسب زندگی

   7,500 تومان

   تعداد صفحه 264 انتشارات مولف تألیف الیزابت برتن ترجمه الهام ضابطیان طرقی
  0