1. کتاب نفیس ایلیاد و اودیسه

    46,000 تومان

    تعداد صفحه 672 انتشارات ارس تألیف هومر ترجمه سعید نفیسی
  2. کتاب مجموعه اشعار فدریکو گارسیا لورکا

    30,000 تومان

    تعداد صفحه 895 انتشارات موسسه نگاه تالیف فدریکو گارسیا لورکا ترجمه زهرا رهبانی
0