1. تماس

  کتاب نشريه ض682 - آيين نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی تالیف
 2. تماس

  کتاب کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمت اله فرهودی
 3. تماس

  کتاب قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود توسلی
 4. تماس

  کتاب فضا - شهر و نظریه اجتماعی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرن تانکیس
 5. تماس

  کتاب فاضلاب شهری جلد 2 - تصفیه فاضلاب

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 295 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد تقی منزوی
 6. تماس

  کتاب فاضلاب شهری جلد 1 - جمع آوری فاضلاب

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد تقی منزوی
 7. تماس

  کتاب طراحی شهری فضا و جامعه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مدنی پور
 8. تماس

  کتاب طراحی شهری برای قرن شهری مکان سازی برای مردم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لنس جی بروان
 9. تماس

  کتاب طراحی روستایی رشته ای جدید در طراحی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوی توربک
 10. تماس

  کتاب شیوه زندگی سازگار با آب و هوا

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جاناتان هارینگتون
 11. تماس

  کتاب شهر و محیط زیست

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی مدرس
 12. تماس

  کتاب شهر و روح شهر در جوامع از هم گسسته

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 325 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اسکات ا.بولنز
 13. تماس

  کتاب شهرها - طراحی و تکامل

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات دانشگاه تهران تالیف استفان مارشال
 14. تماس

  کتاب شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوا

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیتر کالتورپ
 15. تماس

  کتاب شهرسازی تخیلات و واقعیات

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فرانواز شوای
 16. تماس

  کتاب زبان منظر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه تهران تالیف آن ویستون اسپیرن
 17. تماس

  کتاب تراکم در شهرسازی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 273 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد مهدی عزیزی
 18. تماس

  کتاب تحلیل فضاهای شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تهران تالیف حسین بحرینی
 19. تماس

  کتاب بنیان های برنامه ریزی در فضاهای متغیر روستایی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فضیله خانی
 20. تماس

  کتاب بنیادهای شهرسازی مدرن

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لئوناردو بنه لو
 21. تماس

  کتاب برنامه ریزی کاربری زمین شهری

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید گادزشاک
 22. تماس

  کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 189 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کرامت الله زیاری
 23. تماس

  کتاب بررسی و تحلیل حقوق شهروندی و حقوق بشر - آزادی های عمومی و حقوق بشر

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی
 24. تماس

  کتاب اولویت های توسعه روستایی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ام . ال . داوان
 25. تماس

  کتاب الگوی مسکن - ارومیه - با توجه به شیوه زندگی در گذرزمان - از قاجار تا معاصر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عباس یزدانفر
 26. تماس

  کتاب اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود توسلی
 27. تماس

  کتاب ارزش ها در طراحی منظر شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بهناز امین زاده
 28. تماس

  کتاب احیای بافت قدیم شهرها - مروری بر تجارب

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اصغر محمد مرادی
 29. تماس

  کتاب احیای بافت شهری تاریخی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیروز حناچی
 30. تماس

  کتاب آبرسانی شهری

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد تقی منزوی
 31. تماس

  کتاب مقدمه ای بر توسعه روستایی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات دانشگاه سبزوار تالیف گری گرین
 32. تماس

  کتاب قانون و مقررات شهرداری و شوراها با آخرین اصلاحات

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تالیف محمد باقر انصاری
0