1. کتاب اداره امور حكومتهای محلی ، مدیریت شوراها و شهرداریها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات سمت تألیف سیدمحمد مقیمی
 2. کتاب مدیریت شهری - جلد اول - مبانی و حوزه ها

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات تیسا تألیف غلامرضا کاظمیان
 3. کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات تیسا تألیف ابراهیم حاجیانی
 4. کتاب نظریه، شهر، فضا، مدیریت شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات طحان تالیف مجتبی رفیعیان
 5. کتاب مدیریت شهری - جلد دوم - مدیریت شهری در ایران

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 586 انتشارات تیسا تألیف حسین ایمانی جاجرمی
 6. کتاب مدیریت شهری - جلد سوم - بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 517 انتشارات تیسا تألیف نوید سعیدی رضوانی
 7. کتاب مدیریت شهری و سبک زندگی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات تیسا تألیف محمد باقر تاج الدین
 8. کتاب مدیریت شهری، رفاه و خدمات اجتماعی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات تیسا تألیف محمد علی زکریایی
 9. کتاب مجموعه مقاله های مدیریت شهری و انتخاب شهردار

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات دانشگاه هنر تألیف هلموت ولمن ترجمه ناصر برک پور
 10. کتاب حکمروایی شهری و فقر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات آذرخش تالیف نیک دیواس ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد
 11. کتاب مدیریت شهری در جهان

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات دانشگاه امام رضا تألیف دکتر محمد تقی رضویان
 12. کتاب مدیریت محلی و حکمروایی شهری

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 213 انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تألیف دکتر مهدی مرتضوی
 13. کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی - جلد دوم

  11,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر محسن اسماعیلی
 14. کتاب گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی - جلد اول

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر محسن اسماعیلی
 15. کتاب فلسفه، شهر و زندگی روزمره

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 537 انتشارات تیسا تألیف علی نجات غلامی
 16. کتاب مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دریای دانش تألیف دکتر سید علی حسینی
 17. کتاب شهرداران موفق 1 - شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات فدک ایساتیس تألیف علی ایرانشاهی
 18. کتاب تکوین دموکراسی های شهری - حکومت های شهری اروپا اوایل دوره ی مدرن

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات آذرخش تالیف کریستوفر فردریش ترجمه عارف اقوامی مقدم
 19. کتاب شهر خلاق - جلد 1 - برنامه ریزی راهبردی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف محمد هادی جاوید
 20. کتاب شهر خلاق - جلد 2 - اقتصاد پایدار

  13,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف سید علی حسین پور
 21. کتاب مکان، سیاست و راهکارها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات دانشگاه تهران تألیف مایکل هارلو ترجمه دکتر پیروز حناچی
  0