1. کتاب شهر سراب

  18,000تومان

  17,100 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات فضا تألیف جاناتان بارنت ترجمه دکتر ملیحه مقصودی
 2. کتاب تاریخ شهر و شهرسازی درجهان

  4,400 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات پیام نور تألیف حمیدرضا عامری سیاهویی - صابر زند
 3. کتاب محاط در محیط - کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهر سازی

  59,500تومان

  56,525 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر آزاده شاهچراغی دکتر علیرضا بندر آباد
 4. کتاب نقش فضا در معماری ایران - هفت گفتار درباره زبان و توان معماری

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی تالیف محمد رضا حائری
 5. کتاب ساختارهای جدید در محیط های تاریخی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ترجمه بهرام قدیری
 6. کتاب اسکیس و کروکی استخوان بندی شهرها

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات لوتس تألیف مهندس احسان دانش فر
 7. کتاب شیوه های ارائه برای معماران و شهرسازان

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات آرمانشهر تألیف دکتر جهانشاه پاکزاد
 8. کتاب نُو مدرن ها کجایند؟

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات گنج هنر تألیف محمدرضا جودت
 9. کتاب گستره های معماری

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 801 انتشارات فضا تألیف دکتر محمد منصور فلامکی
 10. کتاب تو معماری را ترسیم می کنی ولی من آن را می سازم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات گنج هنر تألیف محمدرضا جودت
 11. کتاب اصول و مبانی در طراحی معماری و شهرسازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات آذرخش تألیف محمدرضا موسویان
 12. کتاب کاربرد GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری بر اساس نسخه Arc GIS10

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات آزاد پیما تألیف ویلیام هاکسهولد ترجمه محسن بهادر
 13. کتاب اصول و مبانی جغرافیای شهری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 405 انتشارات قومس تألیف غلامعلی خمر
 14. کتاب مرفولوژی شهری - جغرافیا، آمایش و معماری شهر

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات دانشگاه هنر تألیف رمی آلن ترجمه علی اشرفی
 15. کتاب مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی- جغرافیا

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات آزاده تألیف دکتر محمد تقی رهنمایی
 16. کتاب بازآفرینی شهرها، میراثی برای آینده

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر پیروز حناچی
 17. کتاب سیمای شهر

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دانشگاه تهران تألیف کوین لینچ ترجمه دکتر منوچهر مزینی
 18. کتاب بازآفرینی شهری - یک کتاب راهنما

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه تهران تألیف پیتر رابرتز ترجمه دکتر محمد سعید ایزدی
 19. کتاب نوسازی شهر لندن - حکمرانی، پایداری و اجتماع محوری در یک شهر جهانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات دانشگاه تهران تألیف راب ایمری ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان
 20. کتاب شناسایی نقاط با ارزش شهری

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر محمد رحیم رهنما
 21. کتاب تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 357 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید حسین بحرینی
 22. کتاب سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات پاپلی تالیف دکتر حسین حاتمی نژاد
 23. کتاب برنامه ریزی شهرها و شهرک های جدید با تاکید بر منطقه ی کلانشهری تهران

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 162 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری تألیف دکتر پروانه زیویار
 24. کتاب روش های پژوهش کیفی در برنامه ریزی توسعه با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر محمد حسین شریف زادگان
 25. کتاب فرایند برنامه ریزی شهری ایران

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات سمت تألیف دکتر محمدتقی رهنمایی
 26. کتاب درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر زهره عبدی دانشپور
 27. کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات سمت تألیف دکتر کرامت الله زیاری
 28. کتاب آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دیوید چپ من ترجمه دکتر شهرزاد فریادی
 29. کتاب مطلوبیت سنجی محیط های شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات موسسه نشر شهر تألیف دکتر مجتبی رفیعیان
 30. کتاب از شار تا شهر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سید محسن حبیبی
 31. کتاب کارگاه برنامه ریزی شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
  0