1. کتاب اتللو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات قطره تالیف ویلیام شکسپیر ترجمه عبدالحسین نوشین
 2. کتاب هملت

  7,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جاویدان تألیف ویلیام شکسپیر ترجمه داریوش شاهین
 3. کتاب کیمیاگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات بیدگل تألیف بن جانسون ترجمه داود دانشور
 4. کتاب تکوین دموکراسی های شهری - حکومت های شهری اروپا اوایل دوره ی مدرن

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات آذرخش تالیف کریستوفر فردریش ترجمه عارف اقوامی مقدم
0