1. کتاب گونه شناسی جنبش های اسلامی در قرن بیستم

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات پیام نور تألیف سید محمد موسوی
 2. کتاب بادهای غربی - گزیده ای از گفتگوها و سخنرانیها

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات هرمس تألیف مراد فرهادپور
 3. کتاب حباب معلق

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات بیدگل تألیف وودی آلن دونا ترجمه بهرنگ رجبی
 4. کتاب داستان خرس های پاندا

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 87 انتشارات شمشاد تألیف ماتئی ویسنی یک ترجمه هانیه رجبی
 5. کتاب مهمان ناخوانده

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات نی تألیف اریک امانوئل اشمیت ترجمه تینوش نظم جو
 6. کتاب لاموزیکا دومین

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات نی تألیف مارگریت دوماس ترجمه تینوش نظم جو
 7. کتاب داستان خرس های پاندا و سه شب با مادوکس

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات نی تألیف ماتئی ویسنی یک ترجمه تینوش نظم جو
 8. کتاب لطیفه ی پس از شام

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات نی تألیف کریل چرچیل ترجمه ناهید احمدیان
 9. کتاب واتسلاو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات بیدگل تألیف اسلاومیر مروژک ترجمه داود دانشور
 10. کتاب خیاط

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات بیدگل تألیف اسلاومیر مروژک ترجمه محمد رضا خاکی
 11. کتاب خدای دوزخ

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات بیدگل تألیف سم شپارت ترجمه وازریک درساهاکیان
 12. کتاب اثبات

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات بیدگل تألیف دیوید اوبرن ترجمه شهاب الدین عادل
 13. کتاب غرب غم زده

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات بیدگل تألیف مارتین مک دونا ترجمه بهرنگ رجبی
 14. کتاب غروب روزهای آخر پاییز و پنچری

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات قطره تالیف فریدریش دورنمات ترجمه حمید سمندریان
 15. کتاب مهمانسرای دو دنیا

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات قطره تالیف اریک امانوئل اشمیت ترجمه شهلا حائری
 16. کتاب عشق لرزه

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات قطره تالیف اریک امانوئل اشمیت ترجمه شهلا حائری
 17. کتاب فردریک یا تاتر بولوار

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات قطره تالیف اریک امانوئل اشمیت ترجمه شهلا حائری
 18. کتاب بودای بزرگ، کمکشان کن!

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات بیدگل تألیف آلکسی کازانتسف ترجمه آبتین گلکار
 19. کتاب بارانداز غربی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات بیدگل تألیف برنار مری کلتس ترجمه زیبا خادم حقیقت
 20. کتاب سوء قصدهایی به زندگی آن زن

  8,700 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات بیدگل تألیف مارتین کریمپ ترجمه علی اکبر علیزاد
 21. کتاب اولئانا - به همراه یک مقاله

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات بیدگل تألیف دیوید ممت ترجمه علی اکبر علیزاد
 22. کتاب تراس - روال عادی

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 179 انتشارات بیدگل تألیف ژان کلودی کری یر ترجمه اصغر نوری
 23. کتاب ریشه سیاه مارینی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات بیدگل تألیف آگوست ویلسون ترجمه زهرا ماحوزی
 24. کتاب دام

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات بیدگل تألیف تادئوش روژه ویچ ترجمه محمد رضا خاکی
 25. کتاب یکشنبه - زندگی خوب - دو نمایشنامه

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات بیدگل تألیف میشل دویچ ترجمه زیبا خادم حقیقت
 26. کتاب سرگذشت من

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 725 انتشارات نی تألیف چارلز اسپنسر چاپلین ترجمه جمشید نوایی
 27. کتاب اطلس معماری - ترجمه ای از کتاب اطلس معماری فیدن

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات لوتس ترجمه سید احسان صیادی
 28. کتاب خشم و هیاهو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات موسسه نگاه تالیف ویلیام فاکنر ترجمه بهمن شعله ور
 29. کتاب مامان و معنی زندگی - داستان های روان درمانی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات قطره تالیف اروین یالوم ترجمه سپیده حبیب
 30. کتاب مادر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات هیرمند تالیف ماکسیم گورکی ترجمه علی اصغر سروش
 31. کتاب صد سال تنهایی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات امیرکبیر تألیف گابریل گارسیا مارکز ترجمه بهمن فرزانه
 32. کتاب دوزخ

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات افراز تالیف دن براون ترجمه مهرداد وثوقی
  0